Progress in Plant Protection

Forecasting models in the study on effectiveness of Sercadis® fungicide used in different programs to control of apple scab (Venturia inaequalis)
Modele prognostyczne w badaniach skuteczności różnych programów z zastosowaniem fungicydu Sercadis® w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni (Venturia inaequalis)

Sylwester Masny, e-mail: sylwester.masny@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Agata Broniarek-Niemiec, e-mail: agata.broniarek@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Jacek Lewko, e-mail: jacek.lewko@basf.com

BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozoliomskie 142B, 02-305 Warszawa, Polska
Streszczenie

Field experiments on control of apple scab (Venturia inaequalis) were conducted in the three commercial orchards in the Skierniewice region and in the Dąbrowice Experimental Orchard of the Research Institute of Horticulture near Skierniewice. The data obtained from the Experimental Orchard allowed by using Burkard apparatus and forecasting models (A-scab and MetApple Venturia inaequalis) to determine term and size of V. inaequalis ascospore discharges, analysis of the relationship between weather data and sporulation of scab fungus, and the occurrence of apple scab risk infection. The aim of the study was to assess the effectiveness of tested apple protection programs containing Sercadis® application against apple scab in 2011, 2012 and 2015. A-scab and MetApple Venturia inaequalis forecasting models were very useful for timely start and running control programs of apple scab due to correct forecasts of V. inaequalis ascospore discharges and classification of critical periods of apple scab. The most favorable conditions for apple scab development occurred at the orchards in Olsza and Prusy. The MetApple Venturia inaequalis model showed respectively 21 and 18 days with conditions favoring primary apple scab infections which resulted in severe scab infections of Jonagored and Lobo apple tree cultivars. The obtained results indicated that even under very favorable weather conditions for apple scab infection, the efficacy of studied programs with the use of Sercadis® solo at a dose of 0.25 l/ha was high. The control was very high and amounted to 98% and 89% in protection of leaves, and 98% and 98% in protection of fruits of Jonagored and Lobo cultivars, respectively.

 

Badania polowe nad zwalczaniem parcha jabłoni prowadzono w trzech sadach produkcyjnych w rejonie Skierniewic oraz w Sadzie Doświadczalnym (SD) Instytutu Ogrodnictwa (IO) w Dąbrowicach koło Skierniewic. Na podstawie danych uzyskanych z SD, przy użyciu aparatu Burkarda i modeli prognostycznych (A-scab i MetApple Venturia inaequalis), określono terminy i wielkość wysiewów askospor Venturia inaequalis, analizowano dane pogodowe w odniesieniu do zarodnikowania patogena oraz występowanie ryzyka infekcji jabłoni. Celem badań była ocena skuteczności testowanych programów ochrony jabłoni przed parchem jabłoni z zastosowaniem fungicydu Sercadis®. Wskazania modeli A-scab i MetApple Venturia inaequalis, dzięki prawidłowym prognozom wysiewów askospor V. inaequalis i okresów krytycznych parcha jabłoni, były bardzo przydatne do terminowego rozpoczęcia i prowadzenia testowanych programów ochrony jabłoni przed parchem jabłoni. Najbardziej sprzyjające rozwojowi parcha jabłoni warunki wystąpiły w sadach w Olszy i Prusach. W obydwu lokalizacjach model MetApple Venturia inaequalis sygnalizował odpowiednio 21 i 18 dni z warunkami do pierwotnych infekcji jabłoni, które bezpośrednio przyczyniły się do silnego porażenia liści jabłoni odmian Jonagored i Lobo. Uzyskane wyniki wskazały, że nawet w warunkach bardzo sprzyjających infekcjom jabłoni skuteczność fungicydu Sercadis® zastosowanego solo w dawce 0,25 l/ha w programach ochrony była wysoka i wyniosła w ochronie liści 98% i 89%, a w ochronie owoców 99% i 98%, odpowiednio dla odmian Jonagored i Lobo.

Słowa kluczowe
forecasting models; apple scab; SDHI fungicides; modele prognostyczne; parch jabłoni; fungicydy SDHI; Sercadis®
Referencje

Borecki Z., Mrozowska T. 1961. Zwalczanie grzyba Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. metodą chemiczną na odmianach jabłoni o różnym stopniu wrażliwości. Prace Instytutu Sadownictwa 5: 271–285.

 

Cooley D.R., Autio W.R., Greene D., Clements J., Concklin M., Bradshaw T.L., Faubert H.H., Koehler G., Moran R., Hamilton G., Gardner R., Helms M., Landers A., Agnello A., Kain D., Cox K., Carroll J., Robinson T., Breth D., Curtis P., Cheng L., Bellinder R. 2018.2015–2016 New England Tree Fruit Management Guide. http://fruit.umext.umass.edu/tfruit/2015-16netfmg/2015-2016NETFMG.pdf [dostęp: 19.10.2018].

 

Cox K.D., Russo N.L., Villani S.M., Parker D.M., Köller W. 2008. QoI qualitative resistance and CYP51A1 upstream anomalies in NY populations of the apple scab pathogen Venturia inaequalis. (Abstr.). Phytopathology 98: S42.

 

Denzer H. 2018a. Apple Scab Ascospore Formation and Discharge Model. http://www.metos.at/tiki/tiki-index.php?page=Apple+Scab+Ascospore+Formation+and+Discharge +Model&structure=Disease+models [dostęp: 24.10.2018].

 

Denzer H. 2018b. Apple Scab Ascospore Infection. http://www.metos.at/tiki/tiki-index.php?page=Apple+Scab+Ascospore+Infection&structure=Disease+models [dostęp: 24.10.2018].

 

Holb I.J. 2009. Fungal disease management in organic apple orchards: epidemiological aspects and management approaches. s. 163–177. W: Proceedings of the 9th International Congress. Plant Pathology in the 21st Century. Recent Developments in Management of Plant Diseases (U. Gisi, I. Chet, M.L. Gullino, red.). Springer, Dordrecht, Netherlands, 378 ss.

 

MacHardy W.E. 1996. Apple Scab: Biology, Epidemiology and Management. American Phytopathological Society, St. Paul, MN, 545 ss.

 

MacHardy W.E., Gadoury D.M. 1985. Forecasting the seasonal maturation of ascospores of Venturia inaequalis. Phytopathology 75: 381–385.

 

Masny S. 2015. Porównanie systemów prognozowania parcha jabłoni. W: Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych 20/2015 (K. Tomala, G. Lewandowski, red.). Plantpress, Kraków: 81–92.

 

Meszka B., Broniarek-Niemiec A., Bielenin A. 2008. The status of dodine resistance of Venturia inaequalis populations in Poland. [Ocena występowania form grzyba Venturia inaequalis odpornych na dodynę]. Phytopathologica Polonica 47: 57–61.

 

Meszka B., Masny S. 2006. Parch jabłoni. Plantpress, Kraków, 68 ss.

 

Raudonis L., Valiuškaitė A. 2009. Integrated approach of apple scab management using iMETOS warning system. Sodininkystė ir Daržininkystė 28 (3): 181–191.

 

Rossi V., Giosuè S., Bugiani R. 2003. A model simulating deposition of Venturia inaequalis ascospores on apple trees. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 33 (3): 407–414. DOI: 10.1111/j.1365-2338.2003.00665.x.

 

Rossi V., Giosuè S., Bugiani R. 2007. A-scab (Apple-scab), a simulation model for estimating risk of Venturia inaequalis primary infections. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 37 (2): 300–308. DOI: 10.1111/j.1365-2338.2007.01125.x.

 

Strathmann S., Walker S., Barnes J. 2011. Fluxapyroxad: A new broad-spectrum fungicide. Phytopathology 101: S172.

 

Valiuškaitė A., Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J., Rasiukevičiūtė N. 2017. The effect of sustainable plant protection and apple tree management on fruit quality and yield. Zemdirbyste-Agriculture 104 (4): 353‒358. DOI: 10.13080/z-a.2017.104.045.

Progress in Plant Protection (2019) 59: 20-26
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-02-20 10:48:31
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2019-003
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy