Progress in Plant Protection

Colonization of rare and endangered seeds of plant species cultivated in maintenance breeding at The Living Gene Bank in Jagniątków by microscopic fungi
Zasiedlenie przez grzyby mikroskopowe nasion rzadkich i zagrożonych gatunków roślin uprawianych w hodowli zachowawczej w Żywym Banku Genów w Jagniątkowie 

Wojciech Pusz, e-mail: wojciech.pusz@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Ochrony Roślin, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Polska

Marta Kroczek, e-mail: marta.kroczek@kpnmab.pl

Karkonoski Park Narodowy, Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra, Polska

Agata Kaczmarek, e-mail: agata.kaczmarek@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Ochrony Roślin, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Polska
Abstract

The aim of the study was to determine the degree of seed colonization by fungi. The seeds were obtained from 11 selected rare plant species cultivated in The Living Gene Bank in Jagniątków (belong to Karkonosze National Park): Aconitum plicatum, Allium sibiricum, Anemone alpina, Arabis alpina, Campanula bohemica, Drosera rotundifolia, Geum montanum, Pimpinella saxifraga subsp. rupestris, Rhodiola rosea, Saxifraga moschata subsp. basaltica, Saxifraga nivalis. The mycological analysis revealed that the seeds were colonized by 23 species of fungi. Alternaria alternata was the most frequently isolated species from the non-disinfected seeds. The surface decontamination of seeds with sodium hypochlorite significantly reduced the number of obtained fungal colonies, and in the case an increase of the number of germinated seeds was recorded for A. sibiricum and S. moschata subsp. basaltica.


Celem przeprowadzonych badań było określenie stopnia zasiedlenia przez grzyby nasion wybranych gatunków rzadkich roślin uprawianych w Żywym Banku Genów w Jagniątkowie (należącym do Karkonoskiego Parku Narodowego). Materiałem do analizy mykologicznej były nasiona 11 gatunków roślin: Aconitum plicatum, Allium sibiricum, Anemone alpina, Arabis alpina, Campanula bohemica, Drosera rotundifolia, Geum montanum, Pimpinella saxifraga subsp. rupestris, Rhodiola rosea, Saxifraga moschata subsp. basaltica, Saxifraga nivalis. W trakcie analizy mykologicznej stwierdzono, że nasiona były zasiedlone przez 23 gatunki grzybów. W przypadku nasion nieodkażonych największym udziałem charakteryzował się gatunek Alternaria alternata. Odkażanie nasion podchlorynem sodu znacznie zmniejszyło liczbę uzyskanych kolonii grzybów, a w przypadku A. sibiricum oraz S. moschata subsp. basaltica wpłynęło na wzrost liczby skiełkowanych nasion.


Key words
spermosphaere; fungi; rare plant species; gene bank; preservative breeding; spermosfera; grzyby; rzadkie gatunki roślin; bank genów; hodowla zachowawcza
References

Alsos I.G., Muller E., Eidesen P.B. 2013. Germinating seeds or bubils in 87 of 113 tested Arctic species indicating potential for ex situ seed bank storage. Polar Biology 36 (6): 819–830.

Chlebicki A. 2002. Biogeographic relationships between fungi and selected glacial relict plants. Monographiae Botanicae vol. 90. Polish Botanical Society, Warszawa, 233 pp.

Cooper E.J., Alsos I.G., Hagen D., Smith F.M., Coulson S.J., Hodkinson I.D. 2004. Plant recruitment in the High Arctic: seed bank and seedling emergence on Svalbard. Journal of Vegetation Science 15 (1): 115–124.

Dworzycki K., Kroczek M. 2013. Próby kiełkowania nasion rzadkich i zagrożonych gatunków roślin z terenu Karkonoskiego Parku Narodowego. Opera Corcontica 50: 27–34.

Fabiszewski J., Kwiatkowski P. 2002. Threatened vascular plants of the Sudeten Mountains. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 71 (4): 339–350.

IUCN 2001. IUCN Red List Categories and Criteria (Version 3.1). http://www.iucn.org/themes/ssc/redlist/RLcats2001.booklet.html [Accessed: 05.10.2015].

Jajor E. 2006. Zasiedlenie przez grzyby nasion odmian populacyjnych i mieszańcowych rzepaku pochodzących ze zbioru 2004 roku. [Colonisation of seeds of open-pollinated and hybrid oilseed rape cultivars from 2004 harvest]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 572–575.

Kordas L., Pusz W., Czapka T., Kacprzyk R. 2015. The effect of low-temperature plasma on fungus colonization of winter wheat grain and on seed quality. Polish Journal of Environmental Studies 24 (1): 433–438.

Logrieco A., Moretti A., Solfrizzo M. 2009. Alternaria toxins and plant diseases: an overview of origin, occurrence and risks. World Mycotox Journal 2 (2): 129–140.

Magan N., Aldred D., Mylona K., Lambert R.J.W. 2010. Limiting mycotoxins in stored wheat – a review. Food Additives and Contaminants 27 (05): 644–650.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland: a checklist. Instytut Botaniki PAN, Kraków, 442 pp.

Niaz I., Dawar S. 2009. Detection of seed borne mycoflora in maize (Zea mays L.). Pakistani Journal of Botany 41 (1): 443–451.

Pitt J.I., Hocking A.D. 2009. Fungi and food spoilage. Springer, New York, 320 pp.

Pusz W. 2009. Fungi from seeds of Amaranthus spp. Phytopathologia 54: 15–21.

Sowley E.N., Dowey F.M., Shaw M.W. 2010. Persistent, symptomless, systemic, and seed-borne infection of lettuce by Botrytis cinerea. European Journal of Plant Pathology 126 (1): 61–71.

Szczęśniak E., Malicki M., Kuś D. 2009. Saxifraga nivalis L. w Karkonoszach – stan aktualny i próby wzmocnienia populacji. Acta Botanica Silesiaca 4: 107–116.

Watanabe T. 2011. Pictorial atlas of soil and seed fungi: morphologies of cultured fungi and key to species. CRC Press, Washington, 420 pp.

Weiner W., Domaradzka O. 2005. Badania odkażania nasion papryki. Inżynieria Rolnicza 9: 361–365.

Xu X.M., Nicholson P. 2009. Community ecology of fungal pathogens causing wheat head blight. Annual Review of Phytopathology 47: 83–109.

Załęski A. 2000. Zasady i metodyka oceny nasion w Lasach Państwowych. CIIP, Warszawa, 180 ss.

Żołnierz L., Wojtuń B., Kwiatkowski P., Matuła J. 2004. Ocena stanu populacji wybranych rzadkich gatunków roślin w Karkonoskim Parku Narodowym. Opera Corcontica 41: 229–235.

Progress in Plant Protection (2016) 56: 34-41
First published on-line: 2015-12-07 12:53:58
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-005
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list