Progress in Plant Protection

Beetles (Coleoptera) on plantations of selected herbs in south-east Poland
Chrząszcze (Coleoptera) na plantacjach wybranych ziół południowo-wschodniej Polsce

Zbigniew Czerniakowski, e-mail: haazi@wp.pl

Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Zakład Agroekologii, Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Polska

Łukasz Zadorożny, e-mail: fett85@o2.pl

Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów, Polska
Abstract

In the years 2012–2019 observations were made of entomofauna found in the cultivars of purple coneflower [Echinacea purpurea (L.) Moench], lovage (Levisticum officinale W.D.J. Koch), garden angelica (Angelica archangelica L.) and chinese rhubarb (Rheum palmatum L.). The insects from the order of the Coleoptera beetles were the most numerous group. Beetles clearly dominated the cultivation of R. palmatum, where they constituted 87.6% of all insects caught, and the phytophages – flea beetles from Chaetocnema genus and Gastrophysa viridula (De Geer) turned out to be the most common species. In addition, during the harvest in 2016, severe damage to the roots of L. officinale by larvae of a previously unspecified species was noted. In 2018, the first wilting of lovage plants during vegetation was noted, and root infestation during the harvest period reached 100%. Barber’s traps set up in 2019 confirmed that the species responsible for the losses is Liophloeus tessulatus (O.F. Müller).

 

W latach 2012–2019 prowadzono obserwacje entomofauny występującej w uprawach jeżówki purpurowej [Echinacea purpurea (L.) Moench], lubczyku ogrodowego (Levisticum officinale W.D.J. Koch), arcydzięgla litwor (Angelica archangelica L.) i rzewienia dłoniastego (Rheum palmatum L). Najliczniej odławianą grupę stanowiły owady z rzędu chrząszcze (Coleoptera). Chrząszcze w zdecydowany sposób dominowały w uprawie R. palmatum, gdzie stanowiły aż 87,6% wszystkich odłowionych owadów, a gatunkami najliczniej występującymi okazały się fitofagi – przedstawiciele rodzaju Chaetocnema oraz Gastrophysa viridula (De Geer). Ponadto podczas zbioru w roku 2016 zauważono silne uszkodzenie korzeni L. officinale przez larwy nie oznaczonego wcześniej gatunku. W roku 2018 odnotowano pierwsze więdnięcia roślin lubczyku w czasie wegetacji, a porażenie korzeni w okresie zbioru sięgnęło 100%. Założone w 2019 roku pułapki Barbera potwierdziły, że gatunkiem odpowiedzialnym za straty jest Liophloeus tessulatus (O.F. Müller).

Key words
medicinal plant pest; harmful insects; szkodniki roslin leczniczych; owady szkodliwe
References

Bieńkowski A.O. 2004. Leaf-Beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) of Eastern Europe. New key to subfamilies, genera and species. Mikron-print, Moscow, 278 ss. ISBN 978-593-497-02-47.

 

Bilek M. 2019. Uprawa i pozyskiwanie roślin leczniczych w świetle wymogów systemu GACP. Podkarpackie Wiadomości Rolnicze 12: 30–34.

 

Boland W. 2015. Sequestration of plant-derived glycosides by leaf beetles: A model system for evolution and adaptation. Perspectives in Science 6: 38–48. DOI: 10.1016/j.pisc.2015.06.001

 

Bukejs A. 2008. To the knowledge of flea beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) in the fauna of Latvia. 1. Genus Chaetocnema Stephens, 1831. Acta Zoologica Lituanica 18 (3): 191–197. DOI: 10.2478/v10043-008-0029-5

 

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1990. Katalog Fauny Polski 23 (16). Chrząszcze – Coleoptera. Stonkowate – Chrysomelidae, Część 1, 279 ss.

 

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1991. Katalog Fauny Polski 23 (17). Chrząszcze – Coleoptera. Stonkowate – Chrysomelidae, Część 2, 226 ss.

 

Burse A., Frick S., Discher S., Tolzin-Banasch K., Kirsch R., Strauss A., Kunert M., Boland W. 2009. Always being well prepared for defense: the production of deterrents by juvenile Chrysomelina beetles (Chrysomelidae). Phytochemistry 70 (15–16): 1899–1909. DOI: 10.1016/j.phytochem.2009.08.002

 

Burse A., Schmidt A., Frick S., Kuhn J., Gershenzon J., Boland W. 2007. Iridoid biosynthesis in Chrysomelina larvae: Fat bodyproduces early terpenoid precursors. Insect Biochemistry and Molecular Biology 37 (3): 255–265. DOI: 10.1016/j.ibmb.2006.11.011

 

Czachorowski S. 2004. Opisywanie biocenozy – zoocenologia, skrypt elektroniczny dla magistrantów. www.uwm.edu.pl/czachor/publik/pdf-inne/zoocenozy.pdf, 59 ss.

 

Czerniakowski Z.W., Czerniakowski Z. 2012. Szkodniki ziół. Mitel, Rzeszów, 350 ss.

 

Frank T., Aeschbacher S., Zaller J.G. 2012. Habitat age affects beetle diversity in wildflower areas. Agriculture, Ecosystems and Environment 152: 21–26. DOI: 10.1016/j.agee.2012.01.027

 

Lesage L., Majka C.G. 2010. Introduced leaf beetles of the Maritime Provinces, 9: Chaetocnema concinna (Marsham, 1802) (Coleoptera: Chrysomelidae). Zootaxa 2610: 27–49. DOI: 10.11646/zootaxa.2610.1.2

 

McDonald J.H. 2014. Handbook of Biological Statistics (Third ed.). Sparky House Publishing, Baltimore, Maryland, 299 ss.

 

Newerli-Guz J. 2016. Uprawa roślin zielarskich w Polsce. [The cultivation of herbal plants in Poland]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 18 (3): 268–274.

 

Olewnicki D., Jabłońska L., Orliński P., Gontar Ł. 2015. Zmiany w krajowej produkcji zielarskiej i wybranych rodzajach przetwórstwa roślin zielarskich w kontekście globalnego wzrostu popytu na te produkty. [Changes in Polish domestic production of herbal plants and in selected types of enterprises that process herbal plants in the context of the global increase in demand for these products]. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego 15 (30), z. 1: 68–76.

 

Piesik D., Wenda-Piesik A. 2005. Gastroidea viridula Deg. potential to control mossy sorrel (Rumex confertus Willd.). Journal of Plant Protection Research 45 (2): 63–71.

 

Smith R.W., Whittaker J.B. 1980. Factors affecting Gastrophysa viridula popularions (Coleoptera: Chrysomelidae) in different habitats. Journal of Animal Ecology 49 (2): 537–548. DOI: 10.2307/4262

 

Szwejda J., Rogowska M. 2004. Fitofagiczna entomofauna występująca na rabarbarze. [Phytophagous entomofauna occurring on rhubarb]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (1): 444–451.

 

van Klink R., Ruifrok J.L., Smit C. 2016. Rewilding with large herbivores: direct effects and edge effects of grazing refuges on plant and invertebrate communities. Agriculture, Ecosystems and Environment 234: 81–97. DOI: 10.1016/j.agee.2016.01.050

 

Warchałowski A. 1994. Fauna Polski T. 16. Chrysomelidae Cz. 4. Polska Akademia Nauk, Muzeum i Instytut Zoologii, Warszawa, 302 ss.

 

Warchałowski A. 1998. Fauna Polski T. 20. Chrysomelidae Cz. 6. Polska Akademia Nauk, Muzeum i Instytut Zoologii, Warszawa, 292 ss.

 

Warchałowski A. 2003. Chrysomelidae. The leaf-beetles of Europe and Mediterranean area. Natura optima dux Foundation, Warszawa, 600 ss.

Progress in Plant Protection (2020) 60: 143-148
First published on-line: 2020-06-08 11:06:08
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2020-016
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list