Progress in Plant Protection

Using the IC real-time RT-PCR technique for the detection of Tomato torrado virus (ToTV) in tomato seedling from infected seeds

Zastosowanie techniki IC real-time RT-PCR do wykrywania wirusa nekrozy pomidora (ToTV) w siewkach z porażonych nasion 

Henryk Pospieszny, e-mail: H.Pospieszny@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Wirusologii i Bakteriologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Beata Hasiów-Jaroszewska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Wirusologii i Bakteriologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Natalia Rymelska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Wirusologii i Bakteriologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Natasza Borodynko

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Wirusologii i Bakteriologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

In 2007, a new virus Tomato torrado virus (ToTV) was identified. The occurrence and spread of the virus were reported in many parts of the world. Taking into consideration a low concentration and stability of the virus in plant sap, its poor mechanical transmission as well as effective transmission by whiteflies , the issue that should be solved is the way of virus transmission for very long distances. ToTV belongs to the family Secoviridae including several viruses transmitted by seeds were described, what may be expected also in the case of ToTV. In the preliminary study on the transmission ToTV by seeds a special emphasis was paid to the detection of virus in tomato plants. Antiserum prepared against ToTV was not specific enough for the enzyme-linked immunosorbent assay test (ELISA) but it was useful for immunomolecular techniques for the trapping virus particles (immunocapture – IC) from plant sap. The immunocapture real-time reverse transcription – polymerase chain reaction (IC real-time RT-PCR) techniques were developed for the detection of ToTV in tomato plants grown from seeds. 

 

W roku 2007 zidentyfikowano nowego wirusa Tomato torrado virus (ToTV), którego występowanie wykazano w różnych, odległych częściach świata. Biorąc to pod uwagę, a także takie właściwości wirusa, jak niska trwałość, niska koncentracja w soku roślinnym i słabe przenoszenie na drodze mechanicznej oraz bardzo efektywne przenoszenie przez mączliki, rodzi się pytanie o sposób przenoszenie ToTV na dalekie odległości i kontynenty. Wirus należy do rodziny Secoviridae, której liczni przedstawiciele przenoszeni są przez nasiona, czego można oczekiwać także w przypadku ToTV. We wstępnych badaniach nad przenoszeniem ToTV przez nasiona skoncentrowano się nad wykrywaniem wirusa w roślinach pomidora przy bardzo niskiej koncentracji cząstek wirusowych w soku. Dzięki opracowaniu specyficznych starterów, a także warunków przeprowadzenia reakcji techniki serologicznego wyłapywania i reakcji łańcuchowej polimerazy (IC real-time RT-PCR – immunocapture real-time reverse transcription – polymerase chain reaction) wykazano przydatność tej techniki do wykrywania ToTV w roślinach pomidora wyrosłych z nasion skażonych wirusem. 

Słowa kluczowe
ToTV; IC real-time PCR; seedlings; detection; siewki; wykrywanie  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 515-517
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-090
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy