Progress in Plant Protection

Species composition and dynamics of cereal leaf miners (Agromyzidae) flies on winter wheat

Skład gatunkowy i dynamika występowania muchówek z rodziny miniarkowatych (Agromyzidae) w uprawie pszenicy ozimej 

Kamila Roik, e-mail: K.Roik@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Andrzej Bandyk

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Beata Wielkopolan

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Krzysztof Kubsik

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Stacja Doświadczalna w Baborówku , Dworcowa 16, 64-500 Szamotuły , Polska

Jan Bocianowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań , Polska
Streszczenie

Monitoring of cereal leaf miners’ flight in winter wheat crops was carried out in Wielkopolska district in 2009/2010 and 2010/2011. The traps were replaced once a week. Additionally, the abundance of leaf miners was recorded on experimental plots and selected wheat plantations located in the proximity of the experiments in May, leaves with visible larvae or pupa inside were collected for rearing purpose to obtain imagines and identify leaf miner species. Values monitored included the dynamics of flight for leaf mining flies along with the speed of development of leaf beetles. The accuracy of the suggested dates was measured by the quantity of the yield obtained. During the years of the research, the biggest yields were obtained when both pest species were chemically treated during the period when the leaf mining flies were abundant with the oldest leaf beetle larvae reaching the size of about 2 mm. The most common species were: Chromatomyia nigra (Ztt.), Ch. fuscula (Ztt.) and Poemyza superciliosa (Ztt.). The dynamics of flight of leaf mining flies on the winter wheat plantations typically changes a lot, it is necessary to monitor particular plantations. It was also determined that the species composition of Agromyzidae damaging the winter wheat changes between particular years. 

 

Monitoring lotu muchówek miniarek na plantacjach pszenicy ozimej w warunkach Wielkopolski prowadzono w sezonach wegetacyjnych: 2009/2010 i 2010/2011, w miejscowości Baborówko – powiat szamotulski. Tablice zmieniano raz w tygodniu w okresie od 11.04.2011 r. do 13.06.2011 r. Na wybranych plantacjach pszenicy ozimej prowadzono także obserwacje w celu określenia szkodliwości miniarek oraz zbierano liście z widocznymi wewnątrz larwami lub bobówkami. W warunkach laboratoryjnych prowadzono ich hodowlę w celu oznaczenia występujących gatunków miniarek. Monitorowano dynamikę lotu muchówek miniarek, jednocześnie obserwując tempo rozwoju skrzypionek. Miarą oceny trafności wyznaczonych terminów była wielkość uzyskanego plonu. W latach badań najwyższe plony uzyskano w przypadku zwalczania obu gatunków szkodników w okresie, trwania licznego lotu muchówek i jednocześnie osiągnięcia przez najstarsze larwy skrzypionek wielkości około 2 mm. Występującymi gatunkami były: Chromatomyia nigra (Mg.), Ch. fuscula (Ztt.) i Poemyza superciliosa (Ztt.). Stwierdzono, że dynamika lotu muchówek miniarek w uprawie pszenicy ozimej charakteryzuje się dużą zmiennością, stąd konieczne jest coroczne prowadzenie monitoringu w odniesieniu do konkretnej plantacji, jak również skład gatunkowy Agromyzidae, uszkadzających pszenicę ozimą, zmienia się w poszczególnych latach. 

Słowa kluczowe
leaf miners; Agromyzidae; winter wheat; species composition; dynamics; miniarki; dynamika; skład gatunkowy; pszenica ozima  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 541-545
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-094
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy