Progress in Plant Protection

Problems with the control of perennial weeds in a simplified cultivation system of maize crops in the conditions of Lower Silesia

Problemy ograniczania chwastów wieloletnich w uproszczonej uprawie kukurydzy w warunkach Dolnego Śląska 

Hanna Gołębiowska, e-mail: h.golebiowska@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Streszczenie

Field experiments were carried out on the reduction of weed infestation in maize grown in the rotation system on podsolic soil. As a result the following weed species were found to be dominant: barnyardgrass [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beav.] and lambsquarters (Chenopodium album L.). A higher weed species composition and a lower soil coverage value (24%) per 1 m2 area were stated in the maize conventional cultivation system with plowing as compared to reduced maize tillage. Besides the dominant weeds barnyardgrass and lambsquarters the were less numerous field violet (Viola arvensis Murray), creeping speedwell (Veronica pesica L.), shepherds purse [Capsela bursa-pastoris (L.) Medik], corn chamomille (Anthemis arvensis L.), cornflower (Centaurea cyanus L). Taking into consideration the simplified system it was found that the weed species composition was dominated by barnyardgrass and lambsquarters and the coverage of 1 m2 soil surface amounded to 66%. There was a higher intensity of annual grass weed species barnyardgrass and green bristle grass [Setaria viridis (L.) P. Beav.] as well as perennial species in particularly quackgrass [Elymus repens (L.) Gould] and single weed plants of mugwort (Artemisia vulgaris L.) and Canada thistle [Cirsium arvense (L.) Scop.] were also recorded. The number of annual broad leaved weeds was reduced as compared to the plow cultivation system. The application of herbicides mixture rimsulfuron + dicamba with adjuvant Trend 90 EC controlled the majority of the weed species and gave the best results for this type of soil. Only quackgrass occurring numerously in the experiment as well as winter forms of mugwort and creeping speedwell were less sensitive to the applied mixture of herbicides. 

 

W doświadczeniach prowadzonych w kukurydzy uprawianej w zmianowaniu na glebie płowej dominujący udział miały: chwastnica jednostronna [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beav.] i komosa biała (Chenopodium album L.). W systemie uprawy roli opartym na orce notowano większe zróżnicowanie gatunkowe oraz niższe pokrycie powierzchni 1 m2 gleby przez chwasty (łącznie 24%) w porównaniu z systemem uproszczonym. Oprócz chwastnicy jednostronnej i komosy białej występowały mniej licznie fiołek polny (Viola arvensis Murray), przetacznik perski (Veronica pesica L.), tasznik pospolity [Capsela bursa-pastoris (L.) Medik], rumian polny (Anthemis arvensis L.), chaber bławatek (Centaurea cyanus L.). W systemie uproszczonym dominowały chwastnica jednostronna i komosa biała, zakrywające w 66% powierzchnię 1 m2 gleby. Obserwowano większe nasilenie gatunków jednoliściennych jednorocznych [Setaria viridis (L.) P. Beav.], jak i wieloletnich, zwłaszcza perzu właściwego [Elymus repens (L.) Gould] oraz obecność pojedynczych roślin bylicy pospolitej (Artemisia vulgaris L.) i ostrożenia polnego [Cirsium arvense (L.) Scop.]. W strukturze zachwaszczenia zmniejszyła się ilość chwastów dwuliściennych jednorocznych w porównaniu z uprawą płużną. Aplikacja mieszaniny herbicydów rimsulfuron + dikamba z adiuwantem Trend 90 EC eliminowała większość występujących gatunków chwastów, okazując się najbardziej efektywnym rozwiązaniem na tego typu glebie. Perz właściwy licznie występujący w doświadczeniu był średnio-wrażliwy, podobnie jak formy ozime bylicy pospolitej i przetacznika perskiego. 

Słowa kluczowe

maize; simplified tillage; biodiversity of weed infestation; weed control; kukurydza; uprawa uproszczona; bioróżnorodność zachwaszczenia; skuteczność niszczenia chwastów

Progress in Plant Protection (2012) 52: 556-562
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-096
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy