Progress in Plant Protection

The effect of different sulphur fertilization rates on seed health of white mustard seeds, cultivar Radena

Wpływ zróżnicowanego nawożenia siarką na zdrowotność nasion gorczycy białej, odmiany Radena 

Wojciech Pusz, e-mail: wojciech.pusz@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Ochrony Roślin, Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-636 Wrocław , Polska

Magdalena Serafin-Andrzejewska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin , Pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław , Polska

Elżbieta Pląskowska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Ochrony Roślin, Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-636 Wrocław , Polska

Marcin Kozak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin , Pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław , Polska
Streszczenie

In the years 2007–2009 on the research fields of the Department of Crops Production at Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, the field experiment was conducted in order to evaluate the effect of different sulphur rates on health state of seeds of white mustard, cultivar Radena. Among all the analyzed fungi species, the highest infestation was observed with Alternaria alternata (Fr.) Keissl. regardless sulphur rates and time of the experiement. In a three-years period, the lowest A. alternata infestation of seeds which had not been surfacesterilized, was noted after fertilization with 20 kg of sulphur per 1 ha before sowing date. Compared to the surface-sterilized seeds of white mustard cultivar Radena, no positive effect of the increased S fertilization was proved with respect to fungi infestation. 

 

W latach 2007–2009 na polach doświadczalnych Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przeprowadzono eksperyment polowy mający na celu określenie wpływu zróżnicowanych dawek siarki na zdrowotność nasion gorczycy białej, odmiany Radena. Spośród analizowanych gatunków i rodzajów grzybów, niezależnie od dawki nawożenia siarką oraz roku badań najliczniej był izolowany Alternaria alternata (Fr.) Keissl. Średnio, w ciągu trzech lat badań najmniejsze porażenie nieodkażonych powierzchniowo nasion przez A. alternata odnotowano przy zastosowaniu przedsiewnego nawożenia roślin siarką w dawce 20 kg na 1 ha. W odniesieniu do odkażonych powierzchniowo nasion gorczycy białej odmiany Radena nie potwierdzono korzystnego wpływ zwiększonego nawożenia siarką na ograniczenie występowania grzybów patogenicznych. 

Słowa kluczowe
white musztard; sulphur; fertilization; sanitary stage; gorczyca biała; siarka; nawożenie; zdrowotność  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 590-595
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-102
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy