Progress in Plant Protection

Occurrence of entomopathogenic fungi in the soils from mid-field afforestation and adjacent fields

Występowanie grzybów owadobójczych w glebach z pasmowych zadrzewień śródpolnych i sąsiadujących z nimi pól uprawnych 

Anna Krysa, e-mail: partykaania@gmail.com

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego , Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków , Polska

Dariusz Ropek

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego , Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków , Polska

Tomasz Kuźniar

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego , Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków , Polska
Streszczenie

The entomopathogenic fungi are micoroorganisms naturally occurring in the soil of agrocenosis and forest or mid-field afforestation. The aim of the work was the evaluate the influence of mid-field afforestation on the occurrence of entomopathogenic fungi in the soil environment. The studies were condcucted in 2010 and 2011 in an ecological agricultural organic farm in Zreczyce. Mid-field shelterbelts had a beneficial effect on the occurrence of entomopathogenic fungi in the soil. Entomopathogenic fungi were most often isolated from the soil of ecotones. 

 

Grzyby owadobójcze są mikroorganizmami naturalnie występującymi w środowisku glebowym agrocenoz oraz lasów i zadrzewień śródpolnych. Celem badań było określenie wpływu zadrzewień śródpolnych na występowanie grzybów owadobójczych w badanych środowiskach glebowych. Badania terenowe przeprowadzono w latach 2010 oraz 2011 w ekologicznym gospodarstwie rolniczym w miejscowości Zręczyce, województwo małopolskie. Uzyskane wyniki wskazują na korzystny wpływ zadrzewień śródpolnych na występowanie grzybów owadobójczych w glebie. Najwięcej grzybów owadobójczych wyizolowano z gleby ze strefy ekotonowej. 

Słowa kluczowe

entomopathogenic fungi; mid-field afforestation; soil; grzyby owadobójcze; zadrzewienia śródpolne; gleba  

Progress in Plant Protection (2012) 52: 599-602
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-103
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy