Progress in Plant Protection

Studies on application of mixture of propionic and lactic acid bacteria in the control of selected seed-borne cereal diseases

Badania nad zastosowaniem mieszaniny bakterii propionowych i mlekowych do ograniczenia występowania wybranych chorób zbóż przenoszonych z ziarnem siewnym 

Krzysztof Kubiak, e-mail: K.Kubiak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Romuald Gwiazdowski

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Daniela Gwiazdowska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu , Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań , Polska
Streszczenie

Attempt of application of mixture of bacteria Propionibacterium freudenreichii spp. shermanii and Lactobacillus rhamnosus in the control of selected seed-borne cereal diseases in the field conditions was undertaken. The experiments were performed in the seasons 2009/2010 and 2010/2011. The seeds used in the experiments were naturally infected with Pyrenophora graminea and Ustilago nuda (winter barley) as well as contaminated with teliospores of Tilletia caries (winter wheat). Tested bacteria were the most efficient in the control of barley leaf stripe. Soaking the seeds during 15 minutes in a mixture of bacteria suspension resulted in the reduction of barley loose smut incidence. Efficacy of tested bacteria in control of common bunt varied between years of experiments. The obtained results indicated the need for further investigations. 

 

W celu ochrony zbóż przed wybranymi chorobami przenoszonymi z ziarnem siewnym podjęto próbę zastosowania w warunkach polowych mieszaniny bakterii Propionibacterium freudenreichii spp. shermanii oraz Lactobacillus rhamnosus. Badania prowadzono w sezonach wegetacyjnych 2009/2010 oraz 2010/2011. Do siewu użyto ziarna naturalnie zakażonego przez Pyrenophora graminea i Ustilago nuda (jęczmień ozimy) oraz zanieczyszczonego teliosporami Tilletia caries (pszenica ozima). Najwyższą skuteczność bakterii obserwowano w ochronie jęczmienia przed P. graminea (pasiastość liści jęczmienia). Ograniczenie występowania głowni pylącej jęczmienia stwierdzono po zastosowaniu 15 minutowego moczenia ziarna w zawiesinie bakterii. Skuteczność bakterii w ograniczeniu występowania śnieci cuchnącej pszenicy była zróżnicowana w latach badań. Otrzymane wyniki wskazują na potrzebę kontynuacji badań. 

Słowa kluczowe

Propionibacterium; Lactobacillus; Pyrenophora; Ustilago; Tilletia 

Progress in Plant Protection (2012) 52: 603-606
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-104
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy