Progress in Plant Protection

Susceptibility of five winter wheat cultivars to Rhizoctonia cerealis and R. solani

Wrażliwość pięciu odmian pszenicy ozimej na Rhizoctonia cerealis i R. solani 

Krzysztof J. Płonka, e-mail: k.plonka@ior.gliwice.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice , Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice , Polska

Justyna Roj

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice , Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice , Polska
Streszczenie

The aim of the studies was to determine whether severity of sharp eyespot symptoms on winter wheat plants depended on cultivar. The trials were carried out in glasshouse conditions in pots with soil and incorporated artificial inoculation. There were five winter wheat cultivars tested: Muszelka, Buteo, Bogatka, Zyta and Nadobna. Severity of sharp eyespot differed significantly depending on winter wheat cultivar as well as on Rhizoctonia species used as inoculum. Out of five tested cultivars, severity of sharp eyespot caused by Rhizoctonia cerealis van der Hoeven was highest on plants of Bogatka cultivar, in case of Rhizoctonia solani Kühn as causal agent, the highest severity of disease was found on plants of Nadobna cultivar. Buteo cultivar was moderately susceptible to R. cerealis and R. solani

 

Celem badań było określenie, czy nasilenie objawów ostrej plamistości oczkowej na roślinach pszenicy ozimej zależało od jej odmiany. Doświadczenia przeprowadzono w warunkach szklarniowych, w doniczkach z podłożem, z wykorzystaniem sztucznej inokulacji. Badano pięć odmian pszenicy ozimej: Muszelka, Buteo, Bogatka, Zyta oraz Nadobna. Stwierdzono istotne różnice w nasileniu objawów ostrej plamistości oczkowej w zależności od odmiany pszenicy ozimej, jak również od gatunku Rhizoctonia użytego jako inokulum. Spośród pięciu badanych odmian nasilenie ostrej plamistości oczkowej, powodowanej przez Rhizoctonia cerealis van der Hoeven było, największe na roślinach odmiany Bogatka, w przypadku Rhizoctonia solani Kühn jako czynnika sprawczego, największe nasilenie choroby występowało u roślin odmiany Nadobna. Odmiana Buteo była średnio wrażliwa na R. cerealis i R. solani. 

Słowa kluczowe
Rhizoctonia; winter wheat; cultivars; inoculation; pszenica ozima; odmiany; inokulacja  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 657-662
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-115
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy