Progress in Plant Protection

Fungicide protection and presence of fusarium ear symptoms and deoxynivalenol content in the grain of winter spelt

Ochrona fungicydowa a obecność objawów fuzariozy kłosów i deoksyniwalenolu w ziarnie pszenicy ozimej orkisz 

Grzegorz Wickiel, e-mail: G.Wickiel@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Grażyna Filoda, e-mail: G.Filoda@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Streszczenie

Fusarium head blight (FHB) is perceived as a threat to wheat production. Besides the reduction of the yield potential of infected plants, the fungus contaminates kernels with different mycotoxins. The objective of our studies was to follow the development of Fusarium culmorum of FHB pathogen in winter spelt. Two fungicide experiments with and without inoculation was conducted in Winna Góra. F. culmorum was isolated from winter wheat ears with significally disease symptoms in 2009. The most aggressive isolate was used for inoculation of spelt in 2011. Colonisation of ears by F. culmorum was low in both experiments and no other Fusarium species could be detected. The used fungicides reduced significantly the level of infection but the concentration of deoxynivalenol (DON) in the grain was not correlated with Fusarium occurrence on ears and grain. 

 

Fuzarioza kłosów jest poważnym zagrożeniem dla zbóż, ponieważ nie tylko powoduje straty w plonie, ale także pogarsza jego jakość przez skażenie ziarna mikotoksynami. Celem badań było określenie jak ochrona fungicydowa kłosów pszenicy ozimej orkisz zapobiega kontaminacji ziarna mikotoksynami fuzaryjnymi. Badania prowadzono w Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Winnej Górze, zakładając dwa doświadczenia poletkowe z inokulacją zarodnikami Fusarium culmorum i bez inokulacji. Kłosy inokulowano szczepem F. culmorum wyizolowanym z kłosów pszenicy zwyczajnej. Wszystkie zastosowane warianty ochrony fungicydowej kłosa ograniczyły rozwój choroby. Dla stopnia porażenia kłosów, procent ziarniaków porażonych oraz zawartości DON (deoksyniwalenolu) w ziarnie, obliczono współczynniki korelacji liniowej. W obu doświadczeniach stwierdzono wysoką dodatnią korelację pomiędzy nasileniem fuzariozy kłosów a porażeniem ziarna przez F. culmorum. W przypadku zawartości mikotoksyny DON taka zależność nie wystąpiła. 

Słowa kluczowe
fusarium head blight; winter spelt; deoxynivalenol (DON); fuzarioza kłosów; pszenica ozima orkisz; deoksyniwalenol (DON)
Progress in Plant Protection (2012) 52: 676-679
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-118
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy