Progress in Plant Protection

Occurrence and characteristic of Wheat streak mosaic virus (WSMV) in maize in Poland

Występowanie i charakterystyka wirusa smugowatej mozaiki pszenicy (Wheat streak mosaic virus, WSMV) na kukurydzy w Polsce 

Katarzyna Trzmiel, e-mail: k.trzmiel@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Wirusologii i Bakteriologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Wiktoria Szydło

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt , Umultowska 89, 61-614 Poznań , Polska
Streszczenie

This paper describes the occurrence of Wheat streak mosaic virus (WSMV) in maize crops in Poland. Field observations were conducted in six voivodships: wielkopolskie, dolnośląskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie and podlaskie. The virus presence was confirmed in all studied regions but the most infected maize plants were recorded in the Wielkopolska region. The results of field observations showed that Aceria tosichella Keifer – the vector of WSMV, commonly appeared on maize and wild grasses accompanying maize crops in Wielkopolska. The results of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for detection of WSMV infection in plant samples collected in this region in 2006–2011 indicated the highest prevalence of infected plants in 2008. 

 

Obserwacje polowe wirusa smugowatej mozaiki pszenicy (Wheat streak mosaic virus, WSMV) na kukurydzy prowadzono na terenie sześciu województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego. Obecność wirusa potwierdzono we wszystkich badanych regionach, przy czym najliczniejsze stanowiska występowania choroby stwierdzono w Wielkopolsce. Wyniki badań, prowadzonych na tym obszarze, pokazują, że Aceria tosichella Keifer (wektor WSMV) występuje powszechnie na kukurydzy oraz na trawach dziko rosnących na terenach uprawnych. Wyniki testów immunoenzymatycznych (ELISA – enzyme-linked immunosorbent assay) dotyczących identyfikacji infekcji WSMV w próbach kukurydzy z Wielkopolski, wykonanych w latach 2006–2011, wykazały najwyższą prewalencję porażeń roślin w 2008 roku. 

Słowa kluczowe
maize; virus; vector; occurrence; diagnostics; kukurydza; wirus; wektor; występowanie; diagnostyka  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 707-713
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-123
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy