Progress in Plant Protection

Efficiency of fungicides with the addition of multicomponent bioadjuvant in the protection of winter oilseed rape against pathogens
Skuteczność działania fungicydów z dodatkiem wielokomponentowego bioadiuwantu w ochronie rzepaku ozimego przed patogenami 

Romuald Gwiazdowski, e-mail: r.gwiazdowski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Roman Kierzek, e-mail: r.kierzek@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Krzysztof Kubiak, e-mail: k.kubiak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Henryk Ratajkiewicz, e-mail: ratajh@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska
Streszczenie

The paper presents the results of field and laboratory experiments on the new, multicomponent bioadjuvant – Stradale. This product was used in a tank mixture with two fungicides: Caryx 240 SL (metconazole and mepiquate chloride) and Tebu 250 EW (tebuconazole) to protect winter oilseed rape against pathogens. The action of adjuvant was probably related to a high content of gum arabic and natural surfactants (alkyl polyglycosides and glycolipids). The addition of bioadjuvant affected positively biological activity of fungicides in reducing the occurrence of grey mould (Botrytis cinerea) and alternaria black molds (Alternaria spp.) on the winter oilseed rape leaves.


W pracy zaprezentowano wyniki badań polowych i laboratoryjnych nad nowym, wieloskładnikowym bioadiuwantem – Stradale. Produkt użyto w mieszaninie z dwoma fungicydami: Caryx 240 SL (metkonazol i chlorek mepikwatu) i Tebu 250 EW (tebukonazol) do ochrony rzepaku ozimego przed patogenami. Działanie wspomagające bioadiuwantu prawdopodobnie związane było z zawartością gumy arabskiej oraz naturalnych związków o cechach surfaktantu (alkilopoliglukozydów i glikolipidów). Dodatek bioadiuwantu wpłynął korzystnie na działanie biologiczne fungicydów w ograniczaniu występowania szarej pleśni (Botrytis cinerea) i czerni krzyżowych (Alternaria spp.) na liściach rzepaku.


Słowa kluczowe
bioadjuvant; oilseed rape; diseases; fungicides; bioadiuwant; rzepak; choroby; fungicydy
Referencje

Chappell R.A. 1995. Water-base film forming composition for inhibiting growth of mold and fungus. Patent amerykański US 5415887 A.

 

Deleu M., Paquot M. 2004. From renewable vegetables resources to micro-organisms: new trends in surfactants. C.R. Chimie 7 (6): 641–646.

 

Eratte D., McKnight S., Gengenbach T.R., Dowling K., Barrow C.J., Adhikari B.P. 2015. Co-encapsulation and characterisation of omega-3 fatty acids and probiotic bacteria in whey protein isolate-gum Arabic complex coacervates. Journal of Functional Foods 19, Part B: 882–892.

 

Karolewski Z., Wachowiak M., Ratajkiewicz H., Kierzek R. 2009. Effect of adjuvants, spray volume and nozzle type on metconazole activity against Leptosphaeria biglobosa and L. maculans during late spring treatments in winter oilseed rape. Journal of Plant Protection Research 49 (1): 113–117.

 

Korbas M., Jajor E., Danielewicz J., Sobiech Ł., Perek A., Horoszkiewicz-Janka J. 2016. Skuteczność wybranych fungicydów w zależności od właściwości fizycznych roztworu. [Effectiveness of selected fungicides as function of physical properties of their solution]. Przemysł Chemiczny 95 (7): 1395–1397.

 

Kurtz D.A., Hassett K. 1988. Pesticide-polymer research: A review of 1976–87. p. 17–43. In: “Applied Bioactive Polymeric Materials” (C.G. Gebelin, C.E. Carraher, V.R. Foster, eds.). Plenum Press, New York, 334 pp.

 

Lima T.M., Procopio L.C., Brandao F.D., Leao B.A., Totola M.R., Borges A.C. 2011. Evaluation of bacterial surfactant toxicity towards petroleum degrading microorganisms. Bioresource Technology 102 (3): 2957–2964.

 

Mrówczyński M., Pruszyński S. (red.). 2008. Integrowana produkcja rzepaku ozimego i jarego. Instytut Ochrony Roślin, Poznań, 107 ss.

 

Paraszkiewicz K., Długoński J. 2003. Biosurfaktanty drobnoustrojowe – synteza i zastosowanie. Biotechnologia 4 (63): 82–91.

 

Pattanathu K.S.M., Gakpe E. 2008. Production, characterizations and applications of biosurfactants – review. Biotechnology 7 (2): 360–370.

 

Ratajkiewicz H., Kierzek R., Karolewski Z., Wachowiak M. 2009. The effect of adjuvants, spray volume and nozzle type on azoxystrobin efficacy against Leptosphaeria maculans and L. biglobosa on winter oilseed rape. Journal of Plant Protection Research 49 (4): 440–445.

 

Sachdev D.P., Cameotra S.S. 2013. Biosurfactants in agriculture. Applied Microbiology and Biotechnology 97 (3): 1005–1016.

 

Sawinska Z., Sobiech Ł., Danielewicz J., Perek A., Horoszkiewicz-Janka J., Skrzypczak G. 2016. Wpływ związków powierzchniowo czynnych na skuteczność fungicydów z grupy triazoli. [The impact of surfactants on efficiency of the triazole fungicides]. Przemysł Chemiczny 95 (6): 1141–1143.

 

Scott M.J., Jones M.N. 2000. The biodegradation of surfactants in the environment. Biochimica et Biophysica Acta 1508 (1–2): 235–251.

 

Sha R., Jiang L., Meng Q., Zhang G., Song Z. 2012. Producing cell-free culture broth of rhamnolipids as a cost-effective fungicide against plant pathogens. Journal of Basic Microbiology 52: 458–466.

 

Singh A., Van Hamme J.D., Ward O.P. 2007. Surfactants in microbiology and biotechnology: Part 2. Application aspects. Biotechno-logy Advances 25 (1): 99–121.

 

Zhang F., Gu W., Xu P., Tang S., Xie K., Huang X., Huang Q. 2011. Effects of alkyl polyglycoside (APG) on composting of agricultural wastes. Waste Management 31 (6): 1333–1338.

Progress in Plant Protection (2017) 57: 153-158
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-06-23 12:14:01
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-024
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy