Progress in Plant Protection

Fungi colonizing tansy phacelia plants (Phacelia tanacetifolia Benth.) after fungicides treatments
Grzyby zasiedlające rośliny facelii błękitnej (Phacelia tanacetifolia Benth.) traktowane fungicydami 

Sylwia Stępniewska-Jarosz, e-mail: sylstep@poczta.onet.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Roman Kierzek, e-mail: rkierzek@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Jagoda Wojczyńska, e-mail: J.Wojczynska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Katarzyna Sadowska, e-mail: katasad@poczta.onet.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Małgorzata Tyrakowska, e-mail: gosiat9@o2.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Natalia Łukaszewska-Skrzypniak, e-mail: nata.l@tlen.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Maria Rataj-Guranowska, e-mail: M.Guranowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Tansy phacelia (Phacelia tanacetifolia Benth.) is considered a disease-resistant plant. The aim of the study was to determine which fungi (pathogens and saprofites) colonize phacelia plants. The greenhouse and field experiments were conducted in 2016. Phacelia plants were treated with fungicides from different chemical groups. Three combinations of products in the greenhouse experiment and 4 combinations in the field experiment were used. Plants without any protective treatments were used as a control. Parts of plants showing some disease symptoms were selected for isolation of saprotrophic and pathogenic fungi. The isolated and identified fungus species obtained from individual samples differed qualitatively and quantitatively. Among the pathogenic fungi the most important were Fusarium spp. [mainly Fusarium solani (Mart.) Sacc., Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., Fusarium equiseti (Corda) Sacc. and Fusarium oxysporum Schltdl.], Botrytis cinerea Pers., Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, Alternaria alternata (Fr.) Keissl. and Pythium irregulare Buisman. In some cases large differences in the occurrence of pathogens have been observed, depending on the site of the experiment (field and greenhouse) and on the type of fungicides.

 

Facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia Benth.) uważana jest za roślinę odporną na choroby. Celem pracy było sprawdzenie, jakie grzyby (patogeny i saprotrofy) zasiedlają facelię. Doświadczenie w warunkach szklarniowych i polowych przeprowadzono w 2016 roku. Rośliny facelii traktowano nalistnie fungicydami z różnych grup chemicznych. Zastosowano 3 kombinacje preparatów w doświadczeniu szklarniowym i 4 kombinacje w doświadczeniu polowym. Jako kontroli użyto roślin niepoddawanych żadnym zabiegom ochronnym. Do izolacji grzybów wybierano fragmenty roślin z objawami chorobowymi. Zbiorowiska grzybów pozyskane z poszczególnych prób różniły się między sobą jakościowo i ilościowo. Spośród grzybów patogenicznych najbardziej licznie wystąpiły Fusarium spp. [głównie Fusarium solani (Mart.) Sacc., Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., Fusarium equiseti (Corda) Sacc. i Fusarium oxysporum Schltdl.], Botrytis cinerea Pers., Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, Alternaria alternata (Fr.) Keissl. oraz Pythium irregulare Buisman. W niektórych przypadkach stwierdzono duże różnice w występowaniu patogenów w zależności od miejsca przeprowadzania doświadczenia (pole i szklarnia) i od zastosowanych fungicydów.

Słowa kluczowe
tansy phacelia; fungi; pathogens; saprotrophs; diseases; fungicides; facelia błękitna; grzyby; patogeny; saprotrofy; choroby; fungicydy
Referencje

Bolton M.D., Thomma B.P.H.J., Nelson B.D. 2006. Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary: biology and molecular traits of a cosmopolitan pathogen. Molecular Plant Pathology 7 (1): 1–16. DOI: 10.1111/j.1364-3703.2005.00316.x.

 

Booth C. 1971. The genus Fusarium. Commonwealth Mycological Institute, Kew, Surrey: 91–97, 237 pp.

 

Burgees L.W., Liddel C.M., Summerell B.A. 1988. Laboratory Manual for Fusarium Research. Fusarium Research Laboratory, Department of Plant Pathology and Agricultural Entomology, The University of Sydney: 140–141.

 

Chełkowski J. 1985. Mikotoksyny, wytwarzające je grzyby i mikotoksykozy. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa, 96 ss.

 

Domsch W., Gams W., Anderson T.H. 1980. Compendium of Soil Fungi. Vol. 1. Academic Press, London, 859 pp.

 

Ellis M.B. 2001. Dematiaceous Hyphomycetes. CABI, Wallingford, 608 pp.

 

Farr D.F., Rossman A.Y., Palm M.E., McCray E.B. 2004. Online. Fungal Databases, Systematic Botany & Mycology Laboratory. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service.

 

Główny Urząd Statystyczny 2016. Roczniki Branżowe. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Warszawa, 460 ss.

 

Główny Urząd Statystyczny 2017. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017. Warszawa, 539 ss.

 

Hendrix F.F., Campbell W.A. 1973. Pythiums as plant pathogens. Annual Review Phytopathology 11: 77–98.

 

Kaniuczak Z., Lisowicz F. 2000. Wpływ chemicznej ochrony pszenicy przed chorobami na jakość ziarna i zawartość mikotoksyny. Ochrona Roślin 9: 25–26.

 

Koike S.T., Gladders P., Paulus A.O. 2007. Vegetable Diseases: A Color Handbook. Academic Press. Boston, MA: 87–88, 226–228, 370–371.

 

Koike S.T., Smith R.F., Jackson L.E., Wyland L.J., Inman J.I., Chaney W.E. 1996. Phacelia, lana woollypod and Australian winter pea: three new cover crop hosts of Sclerotinia minor in California. Plant Disease 80: 1409–1412.

 

Kryczyński S. 2002. Choroby roślin w uprawach rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 164 ss.

 

Kwaśna H. 1992. Ecology and Nomenclature of Alternaria. p. 63–100. In: ”Alternaria – Biology, Plant Diseases and Metabolites” (J. Chełkowski, A. Visconti, eds.). Elsevier Science Publishers, Amsterdam.

 

Kwaśna H., Chełkowski J., Zajkowski P. 1991. Flora Polska T. XXII. Grzyby niedoskonałe. Strzępczakowe. Gruzełkowate. Sierpik (Fusarium). PAN, Warszawa–Kraków, 158 ss.

 

Milus E.A., Parsons C.E. 1994. Evaluation on foliar fungicides for controlling Fusarium head blight of wheat. Plant Disease 78: 697–699.

 

Mystkowska I., Zarzecka K. 2012. Facelia błękitna wielostronnie wykorzystywana. Poradnik Gospodarski 5, s. 18.

 

Pruszyński G., Mrówczyński M. (red.). 2015. Metodyka integrowanej ochrony facelii błękitnej dla producentów. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 25 ss.

 

Ramenda S. 2003. Facelia błękitna. Agrochemia 6: 25–28.

 

Scheffer R.P. 1992. Ecological and evolutionary roles of toxins from Alternaria species pathogenic to plants. p. 101–122. In: ”Alternaria – Biology, Plant Diseases and Metabolites” (J. Chełkowski, A. Visconti, eds.). Elsevier Science Publishers, Amsterdam.

 

Sutton B.C. 1980. The Coelomycetes. Fungi imperfecti with picnidia, acervuli and stromata. Commonwealth Mycological Institute, Kew, Surrey, 696 pp.

 

Szymczak-Nowak J., Nowakowski M. 2000. Efekt antymątwikowy i plonowanie gorczycy białej, facelii błękitnej i rzodkwi oleistej uprawianych w plonie głównym. Rośliny Oleiste 21: 285–291.

 

van der Plaats-Niterink A.J. 1981. Monograph of the genus Pythium. Studies in Mycology 21. Centraalbureau voor Schimmelcultures, Baarn, 244 pp.

 

Williamson B., Tudzynski B., Tudzynski P., van Kan L. 2007. Botrytis cinerea: the cause of grey mould disease. Molecular Plant Pathology 8 (5): 561–580. DOI: 10.1111/j.1364-3703.2007.00417.x.

 

Wolny-Koładka K. 2014. Grzyby z rodzaju Fusarium – występowanie, charakterystyka i znaczenie w środowisku. Kosmos 63 (4): 623–633.

 

Yu S.H. 1992. Occurrence of Alternaria species in countries of the far east and their taxonomy. p. 37–62. In: ”Alternaria – Biology, Plant Diseases and Metabolites” (J. Chełkowski, A. Visconti, eds.). Elsevier Science Publishers, Amsterdam.

Progress in Plant Protection (2017) 57: 239-244
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-10-12 10:05:23
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-036
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy