Progress in Plant Protection

Evaluation of the health of seeds and sprouts intended for human consumption
Ocena zdrowotności nasion oraz uzyskiwanych z nich kiełków przeznaczonych do konsumpcji 

Lidia Irzykowska, e-mail: lidia.irzykowska@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa, Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Polska

Małgorzata Kononowicz, e-mail: malgorzata.kononowicz@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa, Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Polska
Streszczenie

Nowadays, people are searching for natural sources of valuable products, which can supplement and improve food value. Healthy diet is often enriched by consumption of sprouts with high nutrient content originating from different plant species. The aim of this study was to evaluate the health of broccoli, sunflower, radish and mung beans seeds and sprouts obtained from these plant species destined for consumption. Blotter and agar test were used to evaluate presence of microorganisms in seeds and sprouts. Sunflower plants showed the smallest germination capacity and energy – maximum 80% while radish seeds sprouted at 85% after 6 days. Broccoli and mung beans germinated evenly at the range of 99%. Sunflower seeds chose for sprout production were the most infected by various species of fungi, including the potential toxic, such as Penicillium spp. (38%), Fusarium spp. (8%), Alternaria spp. (4%). It has been observed that the seeds of broccoli, radish and mung beans were also infected by the mentioned above pathogens. Evaluation of fungus colonization on commercially available sprouts showed that the largest infection occurred on sunflower sprouts. The following species were identified Mucor – 30%, Alternaria – 26%, Trichoderma – 12%, Penicillium – 10%, Fusarium – 3%. The infection of these species didn’t exceed 8% on other studied plants.


Współcześnie, poszukuje się naturalnych źródeł cennych substancji, którymi można uzupełniać i podnosić funkcjonalność żywności. Dieta dbającego o zdrowie człowieka często jest wzbogacana spożyciem bogatych w cenne związki kiełków z nasion różnych gatunków roślin. Celem badań była ocena zdrowotności nasion brokuła, słonecznika, rzodkwi i fasoli mung oraz uzyskiwanych z nich kiełków przeznaczonych do konsumpcji. Stan mikrobiologiczny nasion i kiełków oceniono wykorzystując test bibułowy i agarowy. Spośród badanych gatunków najmniejszą zdolność i energię kiełkowania wykazał słonecznik – maksymalnie 80%. Rzodkiew po 6 dniach skiełkowała w 85%. Brokuł i fasola mung kiełkowały równomiernie w granicach 99%. Spośród przebadanych nasion przeznaczonych na kiełki, nasiona słonecznika były w największym stopniu zasiedlone przez różne gatunki grzybów, w tym potencjalnie toksynotwórczych, takich jak Penicillium spp. (38%), Fusarium spp. (8%), Alternaria spp. (4%). Zaobserwowano, że nasiona brokuła, rzodkwi i fasoli mung także były porażone przez ww. patogeny. Ocena zasiedlenia przez grzyby dostępnych w handlu kiełków wykazała największe porażenie w przypadku słonecznika. Na kiełkach zidentyfikowano grzyby z rodzaju Mucor – 30%, Alternaria – 26%, Trichoderma – 12%, Penicillium – 10%, Fusarium – 3%. U pozostałych gatunków zasiedlenie wymienionymi grzybami nie przekroczyło 8%.


Słowa kluczowe
germs; seed health; toxigenic fungi; mycotoxins; kiełki; zdrowotność nasion; toksynotwórcze grzyby; mykotoksyny
Referencje

Abdullah S., Al-Mosawi K. 2010. Fungi associated with seeds of sunflower (Helianthus annuus) cultivars grown in Iraq. Phytopathologia 57: 11–20.

 

Duczmal K.W. 1993. Nasiennictwo ogrodnicze. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 195 ss.

 

Gawlik-Dziki U., Kowalczyk D. 2007. Wpływ warunków ekstrakcji na aktywność przeciwutleniającą ekstraktów z kiełków rzodkiewki. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 1 (50): 132–139.

 

Irzykowska L., Bocianowski J., Waśkiewicz A., Weber Z., Karolewski Z., Goliński P., Kostecki M., Irzykowski W. 2012. Genetic variation of Fusarium oxysporum isolated forming fumonisin B1 and moniliformin. Journal of Applied Genetics 53 (2): 237–247.

 

ISTA 2003. International Rules for Seed Testing. ISTA, Basserdorf, Switzerland.

 

Ito K., Tanaka T., Hatta R., Yamamoto M., Akimitsu K., Tsuge T. 2004. Dissection of the host range of the fungal plant pathogen Alternaria alternata by modification of secondary metabolism. Molecular Microbiology 52 (2): 399–411.

 

Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J. (red.). 2013. Zapobieganie powstawaniu mikotoksyn – rośliny rolnicze. Ekspertyza. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 11 ss.

 

Laemmlen F. 2001. Alternaria diseases. University of California, Agriculture and Natural Resources Publication 8040, 5 pp.

 

Lewicki P. 2010. Kiełki nasion jako źródło cennych składników odżywczych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 6 (73): 18–33.

 

Lipiec A. 2002. Grzyby w etiologii chorób alergicznych. Alergologia Współczesna 10: 10–14.

 

Nahar S., Mushtaq M., Nashmi M.H. 2005. Seed-borne mycoflora of sunflower (Helianthus annuus L.). Pakistan Journal of Botany 37 (2): 451–457.

 

Nicholson P. 2004. Rapid detection of mycotoxigenic fungi in plants. p. 111–152. In: “Mycotoxins in Food: Detection and Control” (N. Magan, M. Olsen, eds.). Woodhead Publishing Cambridge, 471 pp.

 

Ogórek R., Pląskowska E., Kalinowska K. 2011. Charakterystyka i taksonomia grzybów z rodzaju Alternaria. Mikologia lekarska 18 (3): 150–155.

 

Pokrzywa P., Cieślik E., Topolska K. 2007. Ocena zawartości mikotoksyn w wybranych produktach spożywczych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3 (52): 139–146.

 

Prasad T., Singh B. 1983. Effect of relative humidity on oil properties of fungal infested sunflower seeds. Biology Bulletin India 5: 85–88.

 

Rahman S., Vearasilp S., Srichuwong S. 1999. Detection of seed-borne in mungbean and blackgram seeds. Deutscher Tropentag 1999 in Berlin Session: Sustainable Technology Development in Crop Production: 1–3.

 

Rude S.V., Duczek L.J., Seiale E. 1999. The ffect of Alternaria brassicae, Alternaria raphani and Alternaria alternata on seed germination of Brassica rapa canola. Seed Science Technology 27: 795–798.

 

Świeca M., Gawlik-Dziki U., Dziki D., Baraniak B. 2012. Kiełki brokułu jako źródło potencjalnie bioprzyswajalnych antyoksydantów. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 45 (3): 488–493.

 

Tylkowska K., Grabarkiewicz-Szczęsna J., Iwanowska H. 2003. Production of toxins by Alternaria alternata and A. radicina and their effect on germination of carrot seeds. Seed Science and Technology 31 (2): 309–316.

 

Waśkiewicz A., Irzykowska L., Bocianowski J., Karolewski Z., Weber Z., Goliński P. 2013. Fusariotoxins in asparagus – their biosynthesis and migration. Food Additives and Contaminants, Part A 30 (7): 1332–1338. DOI: 10.1080/19440049.2013.796095.

Progress in Plant Protection (2017) 57: 250-254
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-10-27 11:29:51
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-039
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy