Progress in Plant Protection

The effectiveness of selected products used for disinfection of surfaces contaminated with Ralstonia solanacearum and Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
Skuteczność wybranych preparatów w dezynfekcji powierzchni skażonych bakteriami Ralstonia solanacearum i Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

Anna Maćkowiak-Sochacka, e-mail: a.sochacka@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Natasza Borodynko-Filas, e-mail: n.borodynko@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, the cause of potato ring rot and Ralstonia solanacearum, pathogen on nearly 200 species of host plants, are subjects of phytosanitary measures. These bacteria can survive on surfaces that have been in contact with infested plant material for a long period of time, therefore disinfection is crucial in control of C. michiganensis ssp. sepedonicus and R. solanacearum. The aim of our research was to compare the effectiveness of selected disinfectants in reducing bacterial growth of R. solanacearum and C. michiganensis ssp. sepedonicus. The results showed that metal, polyethylene film and glass contaminated with R. solanacearum and C. michiganensis ssp. sepedonicus treated with the studied products applied at the temperature 20°C, for 5 minutes at the recommended concentrations: Peroxat 1%, Aldekol DES 03 1%, Aldekol Pro Horti 1% and Via-Sept 2% were efficiently disinfected.

 

Clavibacter michigannsis ssp. sepedonicus, sprawca bakteriozy pierścieniowej ziemniaka i Ralstonia solanacearum, bakteria wywołująca między innymi śluzaka ziemniaka, podlegają obowiązkowi zwalczania. Bakterie te mogą przetrwać na powierzchniach, które miały kontakt z porażonym materiałem roślinnym, dlatego dezynfekcja ma kluczowe znaczenie w ich zwalczaniu. Celem badań było porównanie skuteczności wybranych środków dezynfekcyjnych w ograniczaniu wzrostu bakterii R. solanacearum i C. michiganensis ssp. sepedonicus. W temperaturze 20°C i przy zabiegu trwającym 5 minut, metal, folia polietylenowa i szkło skontaminowane bakteriami C. michiganensis ssp. sepedonicus i R. solanacearum zostały skutecznie zdezynfekowane preparatami o stężeniach: Peroxat 1%, Aldekol DES 03 1%, Aldekol Pro Horti 1% i Via-Sept 2%.

Słowa kluczowe
Ralstonia solanacearum; Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus; disinfection; dezynfekcja
Referencje

EPPO Reporting Service. 2015. First report of Ralstonia solanacearum on potatoes in Poland. https://gd.eppo.int/reporting/article-4356 [Accessed: 20.06.2018].

 

EPPO Reporting Service. 2017a. Ralstonia solanacearum detected in Rosa in Poland. https://gd.eppo.int/reporting/article-5986 [Accessed: 1.08.2018].

 

EPPO Reporting Service. 2017b. Ralstonia solanacearum detected again on ware potatoes in Poland. https://gd.eppo.int/reporting/article-5987 [Accessed: 20.06.2018].

 

Gudmestad N.C. 1994. Management of bacterial ring rot of potato. In: “Advances in Potato Pest Biology and Management” (G.W. Zehnder, M.L. Powelson, R.K. Janssen, K.V. Raman, eds.). APS Press, St. Paul, Minnesota, 655 pp. ISBN 0-89054-164-7.

 

Krawczyk K., Kamasa J. 2007. Badanie dostępnych w Polsce preparatów do dezynfekcji powierzchni skontaminowanych bakteriami Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis i Pseudomonas syringae pv. tomato. [Testing of available in Poland chemicals for disinfection of surfaces contaminated with bacteria Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis and Pseudomonas syringae pv. tomato]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (2): 161–165.

 

Maćkowiak-Sochacka A., Krawczyk K. 2010. Bakteriobójcza aktywność wybranych preparatów dezynfekcyjnych na różnych powierzchniach skażonych bakteriami Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. [Bactericidal effect of selected disinfectants on various surfaces contaminated with Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4): 1806–1811.

 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Dz. U. 2018 poz. 692.

 

OEPP/EPPO 2004. Ralstonia solanacearum. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 34 (2): 173–178.

 

OEPP/EPPO 2006a. Disinfection procedures in potato production. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 36: 463–466.

 

OEPP/EPPO 2006b. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 36: 99–109.

 

Pastuszewska T., Gryń G. 2009. Chemiczna inaktywacja Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus na różnych powierzchniach. [Chemical inactivation of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus on different surfaces]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (1): 260–263.

 

Polski Komitet Normalizacyjny. 2015. PN-EN 13697: 2015-06. Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni. Wymagania i metoda badania bez działania mechanicznego (faza 2/etap 2). ISBN 978-83-275-4507-7.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Ralstonia solanacearum. Dz. U. 2007 r. Nr 65 poz. 436 (z późniejszymi zmianami).

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych. Dz. U. 2008 Nr 46 poz. 272.

 

Schaad N.W., Jones J.B., Chun W. 2001. Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria, Third Edition. APS Press, St. Paul, Minnesota, 164 pp. DOI: 10.1046/j.1365-3059.2001.00635.x.

 

Wolf van der J.M., Elphinstone J.G., Stead D.E., Metzler M., Müller P., Hukkanen A., Karjalainen R. 2005. Epidemiology of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in relation to control of bacterial ring rot. Plant Research International B.V., Wageningen Report 95, 38 pp.

Progress in Plant Protection (2018) 58: 294-299
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-11-23 14:57:04
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2018-041
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy