Progress in Plant Protection

Influence of a bioproduct EmFarma Plus on harmfulness of seed maggot (Hylemyia florilega Zett.) in green bean cultivation
Wpływ preparatu EmFarma Plus na szkodliwość śmietki kiełkówki (Hylemyia florilega Zett.) w uprawie fasoli szparagowej

Piotr Kozłowski, e-mail: piokozlo@gmail.com

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa , Polska

Anna Tomczyk, e-mail: anna_tomczyk@sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska
Streszczenie

The object of the research was to compare harmfulness of bean seed maggot (Hylemyia florilegia Zett.) in the green bean crops treated and untreated with bioproduct containing effective microorganisms EmFarma Plus (EM). The studies were conducted in the region of green bean growing in the Mazowieckie voivodship. The numbers of pest were recorded for both experimental variants, using yellow sticky boards. EmFarma Plus did not affect the number of trapped insects. Higher number of damaged plants was observed on the plots treated with EM, in comparison with untreated ones. However, there was no significant difference in yield collected from these plots, as individual plants provided higher yield better than control ones. The leaves of plants treated with EmFarma Plus showed higher chlorophyll content compared to the leaves of the control plants.

 

Porównywano szkodliwość śmietki kiełkówki (Hylemyia florilegia Zett.) w uprawie fasoli szparagowej traktowanej i nietraktowanej biopreparatem zawierającym efektywne mikroorganizmy. Badania prowadzono w rejonie uprawy fasoli szparagowej, w województwie mazowieckim. Rejestrowano liczebność szkodnika w przypadku obu wariantów doświadczalnych za pomocą żółtych tablic lepowych. Zastosowanie preparatu EmFarma Plus (EM) nie wpływało na liczbę odłowionych owadów. Zaobserwowano jednak wyższą, w porównaniu z kontrolą, liczbę uszkodzonych przez larwy roślin na poletkach potraktowanych EM. Nie stwierdzono istotnego obniżenia plonu zebranego z tych poletek, gdyż poszczególne rośliny plonowały lepiej niż kontrolne. Liście roślin traktowanym preparatem EmFarma Plus miały wyższą zawartość chlorofilu w porównaniu z liśćmi roślin kontrolnych.

Słowa kluczowe
Hylemyia florilega; monitoring; green bean; EM preparation; plant damage; chlorophyll; fasola szparagowa; preparat EM; uszkodzenia roślin; chlorofil
Referencje

Dąbrowski Z. (ed.). 2008. Biostimulators in modern agriculture: Field Crops, Vegetable Crops, Solanaceous Crops. Editorial House Wieś Jutra, Warsaw, p. 81, 95, 118.

 

Gehring C., Bennett A. 2009. Mycorrhizal fungal-plant-insect interactions: the importance of a community approach. Environmental Entomology 38 (1): 93102.

 

Javaid A., Bajwa R. 2011. Field evaluation of effective microorganisms (EM) application for growth, nodulation, and nutrition of mung bean. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 35 (4): 443–452. DOI: 10.3906/tar-1001-599.

 

Javaid A., Shah M.B.M. 2010. Growth and yield response of wheat to EM (effective microorganisms) and parthenium green manure. African Journal of Biotechnology 9 (23): 3373–3381.

 

Joseph A., Ademiluyi B.O., Aluko P.A., Alabeni T.M. 2016. Effect of poultry manure treated and untreated with effective microorganisms on growth performance and insect pest infestation on Amaranthus hybridus. African Journal of Plant Science 10 (1): 10–15. DOI: 10.5897/AJPS2015.1364.

 

Lichtenthaler H.K., Wellburn A.R. 1983. Determinations of total carotenoids and chlorophylls a and b of leaf extracts in different solvents. Biochemical Society Transactions 11 (5): 591–592. DOI: 10.1042/bst0110591.

 

Mayer J., Scheid S., Widmer F., Fließbach A., Oberholzer H.-R. 2010. How effective are ‘Effective microorganisms® (EM)’? Results from a field study in temperate climate. Applied Soil Ecology 46 (2): 230–239. DOI: 10.1016/j.apsoil.2010.08.007.

 

Megali L., Glauser G., Rasmann S. 2014. Fertilization with beneficial microorganisms decreases tomato defenses against insect pests. Agronomy for Sustainable Development 34 (3): 649–656. DOI: 10.1007/s13593-013-0187-0.

 

Muthaura C., Musyimi D.M., Ogur J.A., Okello S.V. 2010. Effective microorganisms and their influence on growth and yield of pigweed (Amaranthus dubians). Journal of Agricultural and Biological Science 5 (1): 17–22.

 

Ndona R.K., Friedel J.K., Spornberger A., Rinnofner T., Jezik K. 2011. ‘Effective Micro-organism’ (EM): An effective plant strengthening agent for tomatoes in protected cultivation. Biological Agriculture and Horticulture 27 (2): 189–204. DOI: 10.1080/01448765.2011.9756647.

 

Okorski A., Olszewski J., Głowacka K., Okorska S., Pszczółkowska A. 2010. The effect of the application of the biological control agent EM1 on gas exchange parameters and productivity of Pisum sativum L. infected with Fusarium oxysporum Schlecht. [Wpływ preparatu mikrobiologicznego EM1 na wskaźniki wymiany gazowej, produktywność oraz występowanie fuzaryjnego więdnięcia grochu siewnego (Fusarium oxysporum)]. Acta Agrobotanica 63 (2): 105–115.

 

Olle M., Williams I.H. 2013. Effective microorganisms and their influence on vegetable production – a review. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology 88 (4): 380–386. DOI: 10.1080/14620316.2013.11512979.

 

Pineda A., Dicke M., Pieterse C.M.J., Pozo M.J. 2013. Beneficial microbes in a changing environment: are they always helping plants to deal with insects? Plant–Microbe–Insect Interactions 27 (3): 574–586. DOI: 10.1111/1365-2435.12050.

 

Pineda A., Zheng S.J., van Loon J.J.A., Pieterse C.M.J., Dicke M. 2010. Helping plants to deal with insects: the role of beneficial soilborne microbes. Trends in Plant Science 15 (9): 507–514. DOI: 10.1016/j.tplants.2010.05.007.

 

Pozo M.J., Azcon-Aguilar C. 2007. Unraveling mycorrhiza-induced resistance. Current Opinion in Plant Biology 10 (4): 393–398. DOI: 10.1016/j.pbi.2007.05.004.

 

Sanchez L., Weidmann S., Arnould C., Bernard A.R., Gianinazzi S., Gianinazzi-Pearson V. 2005. Pseudomonas fluorescens and Glomus mosseae trigger DMI3-dependent activation of genes related to a signal transduction pathway in roots of Medicago truncatula. Plant Physiology 139 (2): 10651077. DOI: 10.1104/pp.105.067603.

 

Singh A. 2007. Effective microorganisms. The Canadian Organic Grower 2: 35–36.

 

Xu H.-L. 2001. Effects of a microbial inoculant and organic fertilizers on the growth, photosynthesis and yield of sweet corn. Part II: Microbial applications. Journal of Crop Production 3 (1): 183–214. DOI: 10.1300/J144v03n01_16.

 

Xu H.-L., Wang R., Mridha M.A.U. 2000. Effects of organic fertilizers and a microbial inoculant on leaf photosynthesis and fruit yield and quality of tomato plants. Part II: Microbial applications. Journal of Crop Production 3 (1): 173–182. DOI: 10.1300/J144v03n01_15.

Progress in Plant Protection (2018) 58: 169-173
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-07-27 13:36:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2018-021
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy