Progress in Plant Protection

Use of qRT-PCR assay with TaqMan probe for simultaneous detection of various Pepino mosaic virus (PepMV) strains in infected plants
Zastosowanie techniki qRT-PCR z sondą TaqMan do jednoczesnego wykrywania różnych szczepów wirusa mozaiki pepino (Pepino mosaic virus, PepMV) w porażonych roślinach

Beata Hasiów-Jaroszewska, e-mail: b.hasiow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Daria Budzyńska, e-mail: db.budzynska@gmail.com

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Julia Minicka, e-mail: J.Minicka@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Natasza Borodynko-Filas, e-mail: N.Borodynko@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Pepino mosaic virus (PepMV) has been a serious threat to greenhouse tomato production for many years. So far, five PepMV strains have been distinguished: European (EU), Peruvian (LP), southern Peruvian (PES), American 1 (US1) and Chilean 2 (CH2), the latter dominating in Europe. The occurrence of mixed infections with two different strains (combinations of EU and CH2) has also been observed. During 2016–2017, 71 tomato samples were analyzed for the presence of PepMV at the Plant Disease Clinic Institute of Plant Protection – National Research Institute. The conventional reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) and quantitative RT-PCR (qRT-PCR) with TaqMan probe were used. The presence of PepMV was confirmed in 23 samples, however, the use of qRT-PCR allowed additional detection of a mixed infection of EU/CH2 strains in 3 samples. Thus, the qRT-PCR technique can be used to verify the presence of various PepMV strains in our country.

 

Wirus mozaiki pepino (Pepino mosaic virus, PepMV) od wielu lat stanowi poważne zagrożenie w uprawie pomidora szklarniowego. Do tej pory w populacji wirusa wyróżniono pięć szczepów: europejski (EU), peruwiański (LP), południowo-peruwiański (PES), amerykański 1 (US1) oraz chilijski 2 (CH2), z których ten ostatni dominuje w Europie. W wielu europejskich krajach stwierdzono również występowanie mieszanych infekcji szczepów EU/CH2. W latach 2016–2017 w Klinice Chorób Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego przebadano 71 próbek roślin pomidora na obecność PepMV. Próbki analizowano za pomocą konwencjonalnej techniki odwrotnej transkrypcji i łańcuchowej reakcji polimerazy (RT-PCR) oraz w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sondy typu TaqMan (qRT-PCR). W obu przypadkach potwierdzono obecność PepMV w 23 próbkach, a zastosowanie qRT-PCR umożliwiło dodatkowo wykrycie mieszanej infekcji szczepów EU/CH2 w 3 próbkach. Technika qRT-PCR może być więc stosowana do weryfikacji obecności różnych szczepów PepMV na terenie naszego kraju.

Słowa kluczowe
PepMV; strains; qRT-PCR; detection; szczepy; wykrywanie
Referencje

French C.J., Bouthillier M., Bernardy M., Ferguson G., Sabourin M., Johnson R.C., Masters C., Godkin S., Mumford R. 2001. First report of Pepino mosaic virus in Canada and the United States. Plant Disease 85 (10): 1121. DOI: 10.1094/PDIS.2001.85.10.1121B.

 

Hanssen I.M., Mumford R., Blystad D.-R., Cortez I., Hasiów-Jaroszewska B., Hristova D., Pagán I., Pereira A.-M., Peters J., Pospieszny H., Ravnikar M., Stijger I., Tomassoli L., Varveri C., van der Vlugt R., Nielsen S.L. 2010. Seed transmission of Pepino mosaic virus in tomato. European Journal of Plant Pathology 126: 145–152. DOI: 10.1007/s10658-009-9528-x.

 

Hanssen I.M., Paeleman A., Vandewoestijne E., Van Bergen L., Bragard C., Lievens B., Vanachter A.C.R.C., Thomma B.P.H.J. 2009. Pepino mosaic virus isolates and differential symptomatology in tomato. Plant Pathology 58 (3): 450–460. DOI: 10.1111/j.1365-3059.2008.02018.x.

 

Hanssen I.M., Paeleman A., Wittemans L., Goen K., Lievens B., Bragard C., Vanachter A.C.R.C., Thomma B.P.H.J. 2008. Genetic characterization of Pepino mosaic virus isolates from Belgian greenhouse tomatoes reveals genetic recombination. European Journal of Plant Pathology 121 (2): 131–146. DOI: 10.1007/s10658-007-9255-0.

 

Hanssen I.M., Thomma B.P.H.J. 2010. Pepino mosaic virus: a successful pathogen that rapidly evolved from emerging to endemic in tomato crops. Molecular Plant Pathology 11 (2): 179–189. DOI: 10.1111/j.1364-3703.2009.00600.x.

 

Hasiów B., Borodynko N., Pospieszny H. 2008. Complete genomic RNA sequence of the Polish Pepino mosaic virus isolate belonging to the US2 strain. Virus Genes 36 (1): 209–214. DOI: 10.1007/s11262-007-0171-3.

 

Hasiów-Jaroszewska B., Borodynko N. 2013. Detection of Pepino mosaic virus isolates from tomato by one-step reverse transcription loop-mediated isothermal amplification. Archives of Virology 158 (10): 2153–2156. DOI: 10.1007/s00705-013-1706-7.

 

Jordá C., Lázaro Pérez A., Martínez-Culebras P., Abad P., Lacasa A., Guerrero M.M. 2001. First report of Pepino mosaic virus on tomato in Spain. Plant Disease 85 (12): 1292. DOI: 10.1094/PDIS.2001.85.12.1292C.

 

Ling K.-S. 2007. Molecular characterization of two Pepino mosaic virus variants from imported tomato seed reveals high levels of sequence identity between Chilean and US isolates. Virus Genes 34 (1): 1–8. DOI: 10.1007/s11262-006-0003-x.

 

Ling K.-S., Wechter W.P., Jordan R. 2007. Development of a one-step immunocapture real-time TaqMan RT-PCR assay for the broad spectrum detection of Pepino mosaic virus. Journal of Virological Methods 144 (1–2): 65–72. DOI: 10.1016/j.jviromet.2007.03.022.

 

Maroon-Lango C.J., Guaragna M.A., Jordan R.L., Hammond J., Bandla M., Marquardt S.K. 2005. Two unique US isolates of Pepino mosaic virus from a limited source of pooled tomato tissue are distinct from a third (European-like) US isolate. Archives of Virology 150 (6): 1187–1201. DOI: 10.1007/s00705-005-0495-z.

 

Minicka J., Hasiów-Jaroszewska B., Borodynko-Filas N., Pospieszny H., Hanssen I.M. 2016. Rapid evolutionary dynamics of the Pepino mosaic virus – status and future perspectives. Journal of Plant Protection Research 56 (4): 337–345. DOI: 10.1515/jppr-2016-0054.

 

Moreno-Pérez M.G., Pagán I., Aragón-Caballero L., Cáceres F., Fraile A., García-Arenal F. 2014. Ecological and genetic determinants of Pepino mosaic virus emergence. Journal of Virology 88 (6): 3359–3368. DOI: 10.1128/JVI.02980-13.

 

Pospieszny H., Borodynko N., Palczewska M. 2003. First record of Pepino mosaic virus in Poland. Journal of Plant Diseases and Protection 100: 97.

Progress in Plant Protection (2018) 58: 193-197
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-08-03 13:04:39
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2018-025
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy