Progress in Plant Protection

Recenzja książki
Czerniakowski Zbigniew W., Czerniakowski Zenon 2014.
Mszyce roślin przyprawowych, kosmetycznych i leczniczych
Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie,
Katedra Agroekologii Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Wydawnictwo Mitel, Rzeszów, 330 ss.
ISBN 978-83-7667-191-8

Przemysław Strażyński, e-mail: p.strazynski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Hanna Kazikowska, e-mail: h.kazikowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Jerzy J. Lipa

emerytowany profesor IOR – PIB, Polska
Streszczenie

Monografia pt. „Mszyce roślin przyprawowych, kosmetycznych i leczniczych” w istotny sposób wzbogaca polskie piśmiennictwo z zakresu ochrony roślin. Autorzy we wstępie zaznaczają, że opracowany przez nich przewodnik ma służyć jako pomoc dla studentów i innych osób zainteresowanych samodzielnym rozpoznawaniem mszyc żyjących na roślinach wymienionych w tytule. Należy jednak przyznać, że ta pozycja będzie bardzo przydatna i użyteczna dla licznych kręgów czytelników, tj. nauczycieli akademickich, studentów, plantatorów roślin zielarskich, przyprawowych i kosmetycznych, pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a także dla działkowiczów oraz innych osób zainteresowanych amatorską uprawą roślin w warunkach domowych. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tą grupą roślin w opinii publicznej, szczególnie ich zastosowaniem w medycynie naturalnej.

Słowa kluczowe
mszyce; zioła lecznicze; rośliny przyprawowe
Progress in Plant Protection (2018) 58: 163-163
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-06-13 12:42:50
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2018-020
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy