Progress in Plant Protection

Evaluation of results from use of monitoring Turnip moth (Agrotis segetum Den. et Schiff.) in sugar beet plantation in 2009–2012

Ocena wykorzystania wyników monitoringu rolnicy zbożówki (Agrotis segetum Den. et Schiff.) na plantacjach buraka cukrowego w latach 2009–2012

Magdalena Jakubowska, e-mail: M.Jakubowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Jan Bocianowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań , Polska
Streszczenie

The aim of study was an attempt undertaken with Sugar Pfeifer & Langen Poland Industry to develop advisory system for commodity services and sugar beet growers, regarding a decision on the need of chemical control against cutworm. As a result of carried out observations the date of first moth flights, and the total number of the pests on the plantations were determined. Chemical treatments were applied based on the pest warning system, and phenological criteria such as the sum of heat and effective temperatures for the cutworm development. In the study (2009–2012) the chemical control was set on the basis of signaling between 29th and 41th day from the date of mass flight of moths. The date of chemical treatments was determined with the aid of phenological criteria, such as sum of heat in the range from 497.8 to661.9°Cand the sum of effective temperature from 130.6 to 255.8°C. 

 

Celem badań przeprowadzonych wspólnie z Cukrownią Pfeifer & Langen Polska była próba połączenia i wzbogacenia systemów doradczych w podjęciu decyzji o zastosowaniu zabiegu insektycydowego do zwalczania rolnic. W wyniku obserwacji ustalono termin początku wylotów oraz całkowitą liczebność szkodnika na plantacjach. Porównano również przydatność prowadzonego monitoringu odłowów rolnic z systematyczną kontrolą plantacji, od momentu stwierdzenia masowego lotu motyli rolnic. Celem kontroli było zaobserwowanie: początku składania jaj, początku wylęgu pierwszych gąsienic, osiągnięcie przez gąsienice wielkości 10–12 mm oraz ustalenie prognozowanego terminu zabiegu chemicznego zwalczania rolnic. Termin zwalczania szkodnika oparto na podstawie kontroli lotu motyli oraz na wyznaczeniu wartości sumy ciepła i sumy temperatur efektywnych, które wysoce istotnie wpływały na długość rozwoju rolnic do osiągnięcia przez gąsienice stadium L2. W latach badań (2009–2012) zabiegi insektycydowe przeciwko rolnicom według sygnalizacji wyznaczono między 29. a 40. dniem od daty wskazującej na początek masowego lotu motyli rolnic. Zabiegi metodą fenologiczną wyznaczono uzyskując sumy ciepła w przedziale od 497,8 do 661,9°C oraz sumy temperatur efektywnych od 130,6 do 255,8°C.

 

Słowa kluczowe
monitoring; cutworms; integrated pest management; sums of effective temperature; decision support systems; rolnice; integrowana ochrona roślin; sumy temperatur efektywnych; systemy wspomagania decyzji
Progress in Plant Protection (2013) 53: 683-690
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-006
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy