Progress in Plant Protection

Ultrastructural studies of tissue of tomato leaves infected by Tomato torrado virus and Pepino mosaic virus

Badania ultrastrukturalne tkanek liści pomidora zainfekowanego wirusem nekrozy pomidora (Tomato torrado virus) i wirusem mozaiki pepino (Pepino mosaic virus

Beata Hasiów-Jaroszewska, e-mail: B.Hasiow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Wirusologii i Bakteriologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Lidia Zielińska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Julia Byczyk

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Wirusologii i Bakteriologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Natalia Rymelska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Wirusologii i Bakteriologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Natasza Borodynko

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Wirusologii i Bakteriologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Tomato plants are often infected by viral pathogens belonging to different families. As a result of virus‐host interaction numerous mechanisms in plants are induced, such as appearance of additional structures and inclusions in the cytoplasm, or changes in a structure of organelles. For this reason, the analyses of cytological changes within the leaf of tomato, induced by Tomato torrado virus (ToTV) and Pepino mosaic virus (PepMV) were performed. The presence of viral particles in various compartments of individual cell types, arranged specifically for each type of virus was observed. Moreover, in both cases we observed changes in activity of the organelles responsible for the metabolic processes (chloroplasts, mitochondria) and thickened of the cell wall.

 

Rośliny pomidora są często porażane przez wirusy należące do różnych rodzin. W komórkach roślinnych, w wyniku oddziaływań pomiędzy wirusem a gospodarzem można zaobserwować pojawianie się dodatkowych struktur oraz inkluzji w cytoplazmie, czy też zmiany w obrębie struktury organelli, prowadzące w konsekwencji do osłabienia i śmierci komórek. Z tego względu wykonano analizę zmian cytologicznych w obrębie blaszki liściowej pomidora, indukowanych w wyniku infekcji wirusem nekrozy pomidora (Tomato torrado virus, ToTV) oraz wirusem mozaiki pepino (Pepino mosaic virus, PepMV). Zaobserwowano obecność cząstek wirusowych w różnych kompartmentach poszczególnych typów komórek, uorganizowanych w sposób charakterystyczny dla danego typu wirusa. Ponadto w obu przypadkach obserwowano zmiany w aktywności organelli odpowiedzialnych za przeprowadzanie procesów metabolicznych (chloroplasty, mitochondria) oraz pogrubianie się ściany komórkowej. 

Słowa kluczowe
cytopathological alteration; electron microscope; Solanum lycopersicum; ultrastructure; zmiany cytopatologiczne; mikroskop elektronowy; ultrastruktura
Progress in Plant Protection (2012) 52: 507-510
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-088
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy