Progress in Plant Protection

Komitet redakcyjny

KOMITET REDAKCYJNY

Redaktor Naczelny:
 Prof. dr hab. Bożena Łozowicka
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 

Z-ca Redaktora Naczelnego: Prof. dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 
Sekretarz Redakcji: Mgr inż. Hanna Kazikowska 
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
Wydanie elektroniczne: Dr Tomasz Kałuski 
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

REDAKTORZY PROWADZĄCY/DZIAŁOWI

Ekonomika
Dr Krzysztof Rutkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. Anna Tratwal, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 
Metody agrotechniczne
Dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Dr hab. Roman Krawczyk, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 
Technika i integrowana ochrona
Dr hab. Grzegorz Doruchowski, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice
Dr hab. Roman Kierzek, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
Dr hab. Henryk Ratajkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
Metody biologiczne
Dr Anna Filipiak, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
Dr hab. Maria Pobożniak, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 
Ekologia i ochrona środowiska rolniczego
Dr hab. Jolanta Kowalska, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
Dr hab. Krzysztof Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Poznań

Entomologia
Dr hab. Paweł K. Bereś, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Rzeszów
Dr Tomasz Klejdysz, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
Dr Szymon Konwerski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Robert Lamparski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 
Dr hab. Hanna Piekarska-Boniecka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr hab. Grażyna Soika, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice
Dr Przemysław Strażyński, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
Dr hab. Jacek Twardowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu    
 
Biologia molekularna
Prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 
Mikologia
Dr hab. Marta Damszel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Romuald Gwiazdowski, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
Dr Joanna Horoszkiewicz-Janka, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
Dr Ewa Jajor, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
Dr hab. Tomasz Kosiada, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr Krzysztof Kubiak, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
Dr hab. Grzegorz Lemańczyk, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy
 
Nematologia
Dr hab. Renata Dobosz, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
Dr hab. Andrzej Skwiercz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
Pozostałości pestycydów
Dr hab. Piotr Kaczyński, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Białystok
Prof. dr hab. Mariusz Kucharski, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Wrocław
Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Herbologia
Dr hab. Robert Idziak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr Renata Kieloch, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Wrocław
Dr hab. Kinga Matysiak, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
Dr Tomasz Sekutowski, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Wrocław
Dr Łukasz Sobiech, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
Wirusologia i bakteriologia
Dr hab. Mirosława Cieślińska, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice
Prof. dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
Dr Anna Maćkowiak-Sochacka, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
Dr hab. Krzysztof Treder, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików
 
Zoologia
Dr Bartłomiej Gołdyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Joanna Zamojska, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań


RADA NAUKOWA
 
Prof. dr Franz Bigler, Agroscope Reckenholz Tänikon Research Station ART, Zurich, Szwajcaria
Dr Elżbieta Ceglarska, European Food Safety Authority, Parma, Włochy
Prof. dr Zenonas Dabkevićius, Lithuanian Institute of Agriculture, Kédainiai, Litwa
Prof. dr Vitalii P. Fedorenko, UkrainianAcademyof Agrarian Sciences Institute of Plant Protection, Kijów, Ukraina
Prof. dr Milka Glavendekic, University of Belgrade, Faculty of Forestry, Belgrad, Serbia
Prof. dr Yuri Gninenko, All-Russian Research Institute of Forestry and Forest Mechanization, Moskwa, Rosja
Prof. dr Thomas Haertlé, Institut National dela Recherche Agronomique, Nantes, Francja
Dr hab. Olia Karadjova, Institute of Soil Science, Agrotechnology and Plant Protection, Kostinbrod, Bułgaria
Prof. dr hab. Marek Korbas, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, Polska
Dr Ilona Kryspin-Sørensen, National Food Institute,Technical University of Denmark, Søborg, Dania
Prof. dr Stefan Kühne, Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry, Kleinmachnow, Niemcy
Dr hab. Monika Michel, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Toruń, Polska
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, Polska
Prof. dr hab. Jan Nawrot, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, Polska
Prof. dr Vladimir A. Pavlyushin, All Rassia Institute of Plant Protection, Sankt-Petersburg, Rosja
Francoise Petter, European and Mediterranean Plant Protection Organization, Paryż, Francja
Prof. dr hab. Janusz Podleśny, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, Polska
Prof. dr hab. Henryk Pospieszny, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, Polska
Prof. dr hab. Stefan Pruszyński, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, Polska
Prof. dr Michalina Ruocco, Instituto perla Protezionedelle Piante, IPP–CNR, Portici, Włochy
Dr Sergey V. Soroka, Institute of Plant Protection, Priłuki, Białoruś
Dr hab. Tatyana Stefanovska, National University of Live and Environmental Science of Ukraine, Kijów, Ukraina
Prof. dr hab. Cezary Tkaczuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
Dr Kazbek Toleubayev, Kazakh Research Institute for Plant Protection and Quarantine, Rakhat, Kazachstan
Dr Luidmila Trepashko, Institute of Plant Protection, Priłuki, Białoruś
Prof. dr hab. Zenon Woźnica, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
Prof. dr Jan Vašák, Ceska Zemledelska Univerziteta, Praga, Czechy


Redaktor Językowy
mLingua Sp. z o.o., Poznań

Redaktor Statystyczny
Dr Andrzej Podleśny, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Poznań