Progress in Plant Protection

Progress in Plant Protection

Progress in Plant Protection jest czasopismem naukowym wydawanym jako kwartalnik, publikującym recenzowane artykuły naukowe obejmujące obszary nowoczesnej ochrony roślin. Tematyka publikowanych prac obejmuje: mykologię, wirusologię fitopatologiczną, bakteriologię, entomologię, nematologię, biologię molekularną, biotechnologię, metody biologiczne, herbologię, technike ochrony roślin oraz rolnictwo ekologiczne (dyscypliny: rolnictwo i ogrodnictwo, chemia).
 
Czasopismo publikuje oryginalne prace naukowe, przeglądowe, krótkie komunikaty, recenzje książek, głównie w języku polskim, ze streszczeniami w języku angielskim, jest otwarte również na prace w języku angielskim, z polskich i światowych ośrodków naukowych.
 
Progress in Plant Protection jest kontynuacją Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, który ukazywał się nieprzerwanie w latach 1996–2013.
 
Według najnowszej ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.07.2019 r. Progress in Plant Protection otrzymał 20 pkt.
 
Redakcja przyjmuje prace oparte na badaniach co najmiej dwuletnich.
 
(obowiązujący skrót: Prog. Plant Prot.)

Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja on-line.
 
ISSN 2084-4883 – ISSN dla wersji on-line
ISSN 1427-4337 – ISSN dla wersji drukowanej
 
Czasopismo posiada identyfikator dokumentu elektronicznego – DOI: 10.14199
 
Czasopismo indeksowane jest w bazach: AGRIS, AGRO, Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur,
CAB ABSTRACTS, EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus, POL-index, SIGŻ, Web of Science – Zoological Record
 
Czasopismo korzysta z programu antyplagiatowego