Progress in Plant Protection

Progress in Plant Protection

Progress in Plant Protection
(obowiązujący skrót: Prog. Plant Prot.)
kontynuuje Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin
 
Jest jedynym czasopismem w Polsce ukazującym się jako kwartalnik, publikującym oryginalne prace naukowe, również short communications, problemowo-przeglądowe i wdrożeniowe oraz recenzje książek, z zakresu szeroko rozumianej ochrony roślin, otwartym na przyjmowanie prac w języku polskim i angielskim, z polskich i światowych ośrodków naukowych. Wydawnictwo jest ważnym przeglądem nowych kierunków w ochronie roślin.
 
Redakcja przyjmuje prace oparte na badaniach co najmiej dwuletnich.

Czasopismo adresowane jest do: środowiska naukowego, akademickiego, szkół rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego, inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa oraz hodowców, firm fitofarmaceutycznych, rolników oraz producentów warzyw i owoców. 
 
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja on-line.
 
ISSN 2084-4883 – ISSN dla wersji on-line
ISSN 1427-4337 – ISSN dla wersji drukowanej
 
Czasopismo posiada identyfikator dokumentu elektronicznego.
 
DOI: 10.14199