Progress in Plant Protection

Wydawca

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ROŚLIN

ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
tel. 61 864 91 01, 61 864 91 25

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
 
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
tel. 61 864 90 26