Progress in Plant Protection

Dynamics of chlorpyrifos residues in cauliflower cultivation fade

Dynamika zanikania pozostałości chloropiryfosu w uprawie kalafiora 

Joanna Szala, e-mail: J.Szala@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna , Milicka 21, 55-100 Trzebnica, Polska

Marta Szponik

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna , Milicka 21, 55-100 Trzebnica, Polska
Abstract

Studies on the decay of chloropyrifos residue (Dursban 480 EC) in cauliflower were carried out in 2011. Two variants of spraying treatment were tested – the preparation was applied once and twice to cauliflower plants under the field conditions. A total of 50 samples of leaves and mature roses were analysed. The level of chloropyrifos residues detected in the plant material ranged from 0.01 to 0.006 mg/kg (after one treatment) and 0.005 mg/kg (after two treatments). In general, the level of detected residues of the preparation did not exceed 0.01 mg/kg. 

 

W 2011 roku prowadzono badania nad zanikaniem chloropiryfosu (substancji aktywnej środka Dursban 480 EC) w uprawie kalafiora. Łącznie przebadano 50 próbek, które pobierane były losowo. Wykonano dwa testy: pierwszy polegał na jednorazowym zastosowaniu insektycydu, w drugim teście insektycyd zastosowano dwukrotnie. W obu testach pozostałości chloropiryfosu nie przekraczały 0,01 mg/kg i wyniosły odpowiednio od 0,01 do 0,006 mg/kg (po jednorazowej aplikacji) i 0,005 mg/kg (po dwukrotnej aplikacji). W wyniku badań wykazano, że pozostałości chloropiryfosu kształtują się poniżej wartości 0,01 mg/kg, więc produkt spożywczy może być przeznaczony dla niemowląt i małych dzieci. 

Key words
cauliflower; chloropyrifos; decay; residue; kalafior; chloropiryfos; zanikanie; pozostałości  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1117-1119
First published on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-192
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list