Progress in Plant Protection

Recenzja książki
Wolna D., Wolny S. 2012.
Jak Specjalista od stonki ziemniaczanej został obrońcą historii i tradycji. Seria: Klasycy Nauki Poznańskiej, Tom 65.
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 220 ss.
ISSN 1896‐7671; ISBN 978‐83‐7654‐154‐9 

Danuta Wolna, e-mail: D.Wolna@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Stefan Wolny, e-mail: S.Wolny@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Abstract

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk z okazji 150-lecia swego istnienia rozpoczęło edycję jubileuszowej serii: „Klasycy Nauki Poznańskiej” pod redakcją Alicji Pihan-Kijasowej. Seria ukazuje się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka. W 2009 roku seria została wyróżniona w Konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszą książkę akademicką. Dotychczas ukazało się 65 tomów, każdy z nich poświęcony wybitnej postaci ze świata nauki i kultury środowiska poznańskiego, która wniosła niepowtarzalny, indywidualny wkład w rozwój miasta, regionu, kraju i świata całego. Kolejny 65. tom serii „Klasycy Nauki Poznańskiej” został poświęcony życiu i twórczości naukowo-badawczej oraz działalności społecznej Prof. dr. hab. Władysława Węgorka. Profesor Władysław Węgorek był jednym z najwybitniejszych polskich uczonych drugiej połowy 20. wieku w dziedzinie ochrony roślin rolniczych, organizatorem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu (1956–1988), w latach 1959–1965 był Rektorem Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, a w roku 1985 otrzymał tytuł doktora honoris causa tej uczelni, pod zmienioną nazwą Akademii Rolniczej, w latach 1984–1989 był Prezesem Poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Key words
Prof. dr hab. Władysław Węgorek; Instytut Ochrony Roślin; ochrona roślin; nauka polska
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1231-1232
First published on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-213
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list