Progress in Plant Protection

Possible methods of reducing damage to plants caused by Arion vulgaris using selected plant protection substances and plant extracts
Możliwości ograniczania uszkodzeń roślin powodowanych przez Arion vulgaris za pomocą wybranych środków ochrony roślin i wywarów roślinnych 

Jan Kozłowski, e-mail: j.kozlowski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Zoologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Monika Jaskulska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Zoologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Radosław J. Kozłowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Instytut Inżynierii Biosystemów, Zakład Informatyki Stosowanej , Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań , Polska
Abstract

The effect on slugs of spinosad, grapefruit extract, copper hydroxide, and extracts of eight species of herbal plants was tested in laboratory conditions. Cabbage leaf circles and winter rape plants were treated with these substances at various concentrations and exposed to slug feeding. The influence of applied substances on the condition and vitality of the slugs and the quantity of plant damage caused by them were evaluated. A strong deterrent effect was found in the case of copper hydroxide and methiocarb, and a short-lasting deterrent effect in the case of grapefruit extract. Of the tested herbal plant extracts, Calendula officinalis extract was found to have a weak deterrent effect, while Polygonum hydropiper extract stimulated slug feeding and increased the amount of plant damage. The selected substances may be of potential use in protecting plants against slugs.

 

W warunkach laboratoryjnych badano skuteczność spinosadu, wyciągu z grejpfruta i wodorotlenku miedziowego oraz wywarów z ośmiu gatunków roślin zielnych na ograniczanie szkód powodowanych przez ślimaki. Testy wykonano na krążkach liści kapusty i na roślinach rzepaku ozimego, które traktowano poszczególnymi substancjami w różnych stężeniach i eksponowano na żerowanie ślimaków. Określono wpływ zastosowanych środków ochrony roślin i wywarów roślinnych na kondycję i żywotność ślimaków oraz na wielkość powodowanych przez nie uszkodzeń roślin. Stwierdzono silne deterentne działanie wodorotlenku miedziowego i metiokarbu oraz krótkotrwałe deterentne działanie wyciągu z grejpfruta. Spośród testowanych wywarów roślinnych słabe deterentne działanie wykazał wywar z Calendula officinalis, natomiast wywar z Polygonum hydropiper stymulował żerowanie ślimaków i uszkodzenia roślin. Wyodrębnione substancje mogą być potencjalnie przydatne w ochronie roślin przed ślimakami. 

Key words
Arion vulgaris; alternative pest control substances; alternatywne środki zwalczania
References

Barone M., Frank T. 1999. Effects of plant extracts on the feeding behaviour of the slug Arion lusitanicus. Annals of Applied Biology 134: 341–345.

Clark S.J., Dodds C.J., Henderson I.F., Martin A.P. 1997. A bioassay for screening materials influencing feeding in the field slug Deroceras reticulatum (Müller) (Mollusca, Pulmonata). Annals of Applied Biology 130 (2): 379–385.

Glen D.M., Moens R. 2002. Agriolimacidae, Arionidae and Milacidae as pests in West European cereals. p. 271–300. In: “Molluscs as Crop Pests” (G.M. Barker, ed.). Landcare Research Hamilton, New Zealand. CABI Publishing, UK, 468 pp.

Kiełczewski M., Drożdż B., Nawrot J. 1979. Badania nad repelentami pokarmowymi trojszyka ulca (Tribolium confusum Duv.). Materiały 19. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin: 367–376.

Kloos H., McCullough F.S. 1982. Plant molluscicides. Planta Medica 46: 195–209.

Kozłowski J. 2012. The significance of alien and invasive slug species for plant communities in agrocenoses. Journal of Plant Protection Research 52 (1): 67–76.

Kozłowski J., Kałuski T., Jaskulska M., Kozłowska M. 2010. Initial evaluation of the effectivness of selected active substances in reducing damage to rape plants caused by Arion lusitanicus (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae). Journal of Plant Protection Research 50 (4): 520–526.

Kozłowski J., Waligóra D., Nawrot D. 2004. Wpływ wyciągów z roślin zielarskich na żerowanie Arion lusitanicus Mabille na siewkach rzepaku oleistego. [Influence of herbal plant extracts on Arion lusitanicus Mabille feeding on seedlings of oilseed rape]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (2): 865–869.

Moens R., Glen D.M. 2002. Agriolimacidae, Arionidae and Milacidae as pests in West European oilseed rape. p. 301–314. In: “Molluscs as Crop Pest” (G.M. Barker, ed.). Landcare Research Hamilton, New Zealand. CABI Publishing, UK, 468 pp.

Molgaard P. 1986. Food plant preferences by slugs and snails: a simple method to evaluate the relative palatability of the food plants. Biochemical Systematics and Ecology 14: 113–121.

Port R., Ester A. 2002. Gastropods as pests in vegetables and ornamental crops in Western Europe. p. 337–352. In: “Molluscs as Crop Pests” (G.M. Barker, ed.). Landcare Research Hamilton, New Zealand. CABI Publishing, UK, 468 pp.

Webbe G., Lambert J.D.H. 1983. Plants that kill snails and prospects for disease control. Nature 302, p. 754. 

Progress in Plant Protection (2015) 55: 102-106
First published on-line: 2015-01-27 12:36:32
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-018
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list