Progress in Plant Protection

Herbicide residues in sugar beet roots

Pozostałości herbicydów w korzeniach buraka cukrowego

Mariusz Kucharski, e-mail: m.kucharski@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław , Polska

Jerzy Sadowski

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław , Polska
Abstract

The aim of the studies was to evaluate the herbicidal contaminations in sugar beet roots. Monitoring tests were carried out during 2010–2012 on sugar beet plantation located in South-Western Poland. The samples of sugar beet roots were collected at harvest time. The determination of fenmedipham, desmedipham, ethofumesate, metamitrom, chloridazon and lenacil residues were conducted using the high performance liquid chromatography with ultraviolet detection (HPLC/UV – high-performance liquid chromatography with ultraviolet). Monitoring studies showed that 56% of tested root samples did not contain detectable residues of tested herbicides. The residues of herbicide determined in 44% of samples ranged from 0.0004 to 0.0096 mg/kg. The concentration of residues detected in tested root samples did not exceed the maximum residue levels (MRLs). 

 

Celem badań była ocena zanieczyszczeń herbicydowych w korzeniach buraka cukrowego. Badania monitoringowe prowadzono w latach 2010–2012 na plantacjach buraka cukrowego, zlokalizowanych w południowo-zachodniej Polsce. Próbki korzeni do analiz pobierano przed zbiorem buraka. Oznaczanie pozostałości: fenmedifamu, desmedifamu, etofumesatu, metamitronu, chlorydazonu i lenacylu wykonano techniką chromatografii cieczowej (HPLC/UV – high-performance liquid chromatography with ultraviolet). Na podstawie przeprowadzonych badań monitoringowych można stwierdzić, że w 56% próbek korzeni nie stwierdzono oznaczalnych pozostałości herbicydów. Pozostałości wykryte w 44% próbek wahały się w zakresie 0,0004–0,0096 mg/kg. W analizowanych próbkach korzeni buraka nie stwierdzono pozostałości, których stężenie przekraczało najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP). 

 

Key words
herbicide; sugar beet; residues monitoring; MRLs; herbicyd; burak cukrowy; monitoring pozostałości; NDP
Progress in Plant Protection (2014) 54: 5-8
First published on-line: 2014-03-11 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-001
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list