Progress in Plant Protection

The assessment of the usefulness of bio‐stimulators and stubble crop to reduce the occurrence of roots and stem base diseases in short‐term spring wheat monoculture

Ocena przydatności biostymulatorów i międzyplonu w redukcji występowania chorób podsuszkowych
w krótkotrwałej monokulturze pszenicy jarej

Danuta Parylak, e-mail: danuta.parylak@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu , Pl. Grunwaldzki 24A , 50-363 Wrocław , Polska

Adela Maziarek

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie , Główna 1, 49‐330 Łosiów , Polska

Roman Wacławowicz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu , Pl. Grunwaldzki 24A , 50-363 Wrocław , Polska
Abstract

The field research was conducted at theAgriculturalAdvisoryCenterin Łosiów (opolskie providence) in 2011–2012. The objective of the experiment was the assessment of the effectiveness of the use of bio‐stimulators and ploughing down stubble crop to reduce the infection of spring wheat stem base and its roots by pathogens occurrence. It was established that ploughing down stubble crop of phacelia as well as the use of bio‐stimulators did not significantly affect the infection of roots and stems of spring wheat grown in monoculture. The continuous crop of spring wheat instead of environmentally correct crop succession increased of roots and stem base diseases.

 

Badania polowe przeprowadzono w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, w latach 2011–2012. Celem przeprowadzonego doświadczenia była ocena skuteczności stosowania biostymulatorów oraz przyorywania międzyplonu ścierniskowego w ograniczaniu porażania podstawy źdźbła i systemu korzeniowego pszenicy jarej przez patogeny wywołujące choroby podsuszkowe. Wykazano, że przyorywanie międzyplonu ścierniskowego z facelii błękitnej oraz zastosowanie biostymulatorów nie miało istotnego wpływu na porażenie korzeni i źdźbeł pszenicy jarej uprawianej w monokulturze. Z kolei zrezygnowanie z przyrodniczo poprawnego następstwa roślin na rzecz uprawy monokulturowej przyczyniło się do zwiększenia porażenia źdźbeł przez patogeny wywołujące choroby podstawy źdźbła.

 

Key words
spring wheat; monoculture; stubble crop; bio‐stimulators; roots and stem base diseases; pszenica jara; monokultura; międzyplon ścierniskowy; biostymulatory; choroby podstawy źdźbła i korzeni
Progress in Plant Protection (2014) 54: 14-18
First published on-line: 2014-03-11 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-003
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list