Progress in Plant Protection

Occurrence and harmfulness of Pestalotiopsis funerea to ornamental coniferous plants

Występowanie i szkodliwość Pestalotiopsis funerea dla iglastych roślin ozdobnych

Leszek B. Orlikowski, e-mail: leszek.orlikowski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Magdalena Ptaszek

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Wojciech Warabieda

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Abstract

Surveying of coniferous plants in the years 2010–2011 showed the occurrence of necrotic lesions on shoot tips on about 0.5 to 9% of Lawson cypress, juniper, microbiota and thuja. The disease dominated on thuja shoots. Isolates of Pestalotiopsis funerea from juniper and thuja colonised stem parts of different species and cultivars of both plants. Significant differences in susceptibility of juniper and thuja to P. funerea were noticed. Isolates of the species from ericaceous plants caused shoot necrosis of heather and 6 species of coniferous plants. The disease spread, about 2 times faster on heather plants than on juniper and thuja. The trial with P. funerea growth in relation to temperature showed that 20–25°C is an optimal temperature for pathogen development.

 

Ocena występowania i zagrożenia roślin iglastych przez Pestalotiopsis funerea w latach 2010–2011 wykazała występowanie nekrotycznych plam na wierzchołkach pędów od 0,5 do 9% w uprawach: cyprysika Lawsona, jałowca, mikrobioty syberyjskiej i żywotnika zachodniego. Choroba dominowała na pędach żywotnika. Izolaty P. funerea z jałowca i żywotnika kolonizowały fragmenty pędów różnych gatunków i odmian obu badanych roślin. Stwierdzono istotne różnice w reakcji roślin na badane izolaty. Izolaty P. funerea z roślin wrzosowatych powodowały nekrozę wierzchołkowych pędów wrzosów i 6 gatunków roślin iglastych. Zgnilizna rozszerzała się 2-krotnie szybciej na wrzosach aniżeli na jałowcu i żywotniku. Doświadczenie nad wpływem temperatury na rozwój izolatów P. funerea wykazało najszybszy wzrost patogena w 20–25°C.

 

Key words
Pestalotiopsis funerea; coniferous plants; isolates; occurrence; colonization; rośliny iglaste; izolaty; występowanie; kolonizacja
Progress in Plant Protection (2014) 54: 25-30
First published on-line: 2014-03-11 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-005
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list