Progress in Plant Protection

Harmful entomofauna of vegetable crops occurring on fields in Poland, in 1861–2008

Szkodliwa entomofauna występująca na uprawach roślin warzywnych w Polsce, w latach 1861–2008

Jerzy Szwejda, e-mail: jerzy.szwejda@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Abstract

In the years 1861–2008, on the field crops of 76 species and botanic varieties of vegetables cultivated in Poland, there were found 334 phytophagous taxons as pests belonging to 8 orders of insects: Orthoptera (1 specimen), Dermaptera (1), Thysanoptera (20), Hemiptera (64), Coleoptera (111), Hymenoptera (4), Lepidoptera (62), and Diptera (71 specimens). Between them, 25 specimens were known as pests of vegetables in XIX century in Poland. The dominant species posing a threat to plantations every year among others were: Onion thrips (Thrips tabaci Lind.), European turnished bug (Lygus rugulipennis Popp.), Bean aphid (Aphis fabae Scop.), Peach aphid [Myzus persicae (Sulz.)], Turnip ceutorhynchus (Ceutorhynchus napi Gyll.), Common silver Y moth [Autographa gamma (L.)], Damond back moth [Plutella xylostella (L.)], Carrot rust fly [Chamaepsila rosae (Fabr.)], Onion maggot [Delia antiqua (Meig.)], Cabbage root fly [D. radicum (L.)], and soil pests. 

W latach 1861–2008, na 76 gatunków i odmian botanicznych warzyw uprawianych na terenie Polski, stwierdzono występowanie 334 gatunków notowanych jako szkodniki, należących do 8 rzędów owadów: prostoskrzydłych (Orthoptera) –1 gatunek, skorków (Dermaptera) – 1, przylżeńców (Thysanoptera) – 20, pluskwiaków (Hemiptera) – 64, chrząszczy (Coleoptera) – 111, błonkoskrzydłych (Hymenoptera) – 4, motyli (Lepidoptera) – 62 oraz muchówek (Diptera) – 71 gatunków. Spośród nich, 25 gatunków było już znanych w 19. wieku. Dominującymi gatunkami szkodników stwarzających stałe zagrożenie dla upraw były m.in.: wciornastek tytoniowiec (Thrips tabaci Lind.), zmienik lucernowiec (Lygus rugulipennis Popp.), mszyca burakowa (Aphis fabae Scop.), mszyca brzoskwiniowa [Myzus persicae (Sulz.)], chowacz brukwiaczek (Ceutorhynchus napi Gyll.), błyszczka jarzynówka [Autographa gamma (L.)], tantniś krzyżowiaczek [Plutella xylostella (L.)], połyśnica marchwianka [Chamaepsila rosae (Fabr.)], śmietka cebulanka [Delia antiqua (Meig.)], śmietka kapuściana [D. radicum (L.)] i szkodniki glebowe.

 

 

 

Key words
vegetables entomofauna; 334 pests; harmfulness; szkodliwa entomofauna warzyw; 334 gatunki; szkodliwość
Progress in Plant Protection (2014) 54: 61-65
First published on-line: 2014-03-11 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-011
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list