Progress in Plant Protection

Effect of length of utilization on fungi colonizing plant roots, rhizosphere and seeds of fodder galega (Galega orientalis Lam.)

Wpływ długości okresu użytkowania rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) na grzyby zasiedlające korzenie, ryzosferę oraz nasiona

Małgorzata Jeske, e-mail: jeske@utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno‐Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Zakład Fitopatologii Molekularnej , Kordeckiego 20, 85‐225 Bydgoszcz , Polska

Dariusz Pańka

Uniwersytet Technologiczno‐Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Zakład Fitopatologii Molekularnej , Kordeckiego 20, 85‐225 Bydgoszcz , Polska

Stanisław Ignaczak

Uniwersytet Technologiczno‐Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Katedra Agrotechnologii , Kordeckiego 20, 85‐225 Bydgoszcz , Polska
Abstract

The aim of the study was to determine the effect of the length of the fodder galega utilization period on species composition and number of fungi isolated from rhizosphere, rhizoplane and from seeds. Fodder galega plants used for the research were cultivated for the following time length: I – 18–19‐years, II – 8–9‐years, III – 4–5‐years, IV – 3–4‐years. Analyses were conducted in 2009–2010. In total 953 colonies of fungi were isolated from roots including 476 colonies in 2009 and 477 in 2010. Cylindrocarpon destructans was the most frequently isolated species (18.5%) in the first year of the study, whereas Trichoderma koningii – was the most often isolated fungus in the second year (26.7%). More than 3.000 isolates representing 43 species were isolated from soil. Penicillium spp., T. viride and T. koningii were the most frequently isolated fungi in both years of the study. The highest number of fungi was isolated from roots and from soil in combinations with short period of fodder galega utilization. Ten species of fungi were identified on seeds. Alternaria alternataAureobasidium pullulansEpicoccum purpurascensCladosporium herbarumStemphylium botryorumT. koningii and Penicillium spp. were the most often isolated fungi.

 

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu długości okresu użytkowania plantacji rutwicy wschodniej na skład gatunkowy i liczebność grzybów rozwijających się w ryzosferze i ryzoplanie korzeni oraz na nasionach. Materiał badawczy stanowiła rutwica wschodnia, która w latach badań była w następującym wieku: I – rośliny 18–19‐letnie, II – rośliny 8–9‐letnie, III – rośliny 4–5‐letnie, IV – rośliny 3–4‐letnie. Analizy gleby i korzeni przeprowadzono w latach 2009–2010. Z pobranych korzeni wyizolowano ogółem 953 kolonii, w tym w 2009 roku – 476, a w 2010 roku – 477. W pierwszym roku badań dominował gatunek Cylindrocarpon destructans, który stanowił 18,5% wszystkich izolowanych grzybów, natomiast w roku 2010 Trichoderma koningii – 26,7%. Z gleby wyizolowano ponad 3000 grzybów należących do 43 gatunków. Najliczniej występowały: Penicillium spp., T. viride i T. koningii. Najwięcej grzybów, zarówno z korzeni, jak i z gleby izolowano w kombinacjach o krótkim okresie użytkowania rutwicy wschodniej. Na nasionach zidentyfikowano 10 gatunków grzybów. Najczęściej izolowano saprotrofy: Alternaria alternata, Aureobasidium pullulans, Epicoccum purpurascens, Cladosporium herbarum, Stemphylium botryosum, T. koningii i Penicillium spp.

 

 

 

Key words
fodder galega; cultivation period; roots healthiness; seeds; pathogens; saprotrophs; rutwica wschodnia; okres użytkowania; zdrowotność korzeni; nasiona; grzyby patogeniczne; grzyby saprotroficzne
Progress in Plant Protection (2014) 54: 71-76
First published on-line: 2014-03-11 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-013
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list