Progress in Plant Protection

Effect of Trichoderma on mycelium development of selected Agaricus bisporus (Lange) Imbach strains

Wpływ grzybów rodzaju Trichoderma na rozwój grzybni wybranych odmian Agaricus bisporus (Lange) Imbach

Romuald Górski, e-mail: rgorski@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska , Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań , Polska

Krzysztof Sobieralski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Warzywnictwa , Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań , Polska

Marek Siwulski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Warzywnictwa , Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań , Polska

Iwona Sas-Golak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Warzywnictwa , Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań , Polska

Daniel Lewandowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Warzywnictwa , Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań , Polska
Abstract

Effect of Trichoderma isolates on mycelium development of some strains of Agaricus bisporus was investigated. The following strains of A. bisporus were examined: Amycel 2000, Polmycel 22, Irlandzka 501, Sylvan 130, Le Lion X13 and Somycel 516. The Trichoderma isolates belonged to several species, i.e. T. aggressivum f. europaeumT. atrovirideT. harzianumT. hamatumT. inhamatumT. koningii and T. viride. The experiment was conducted on wheat agar medium. Based on individual biotic effect (IBE) varied interactions between Trichoderma isolates and A. bisporus strains were found. The obtained IBE index ranged from +2 to +8. The highest IBE index (+8) was recorded for T. aggressivum f. europaeum T. agg. 2/37 isolate in relation to all examined A. bisporus strains. The IBE index for T. harzianum T. har. 3/48 and T. viride. T. vir. 4/29 isolates reached the value from +5 to +6. The IBE index for T. hamatum T. ham. 1/22 isolate ranged from +3 to +4, while for T. inhamatum T. inh. 5/32 isolate fluctuated from +2 to +4.

 

Badano wpływ grzybów rodzaju Trichoderma na rozwój grzybni różnych odmian pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus. Użyto następujących odmian pieczarki: Amycel 2000, Polmycel 22, Irlandzka 501, Sylvan 130, Le Lion X13, Somycel 516. Wykorzystano izolaty należące do kilku gatunków Trichoderma, tj. T. aggressivum f. europaeum, T. atroviride, T. harzianum, T. hamatum, T. inhamatum, T. koningii oraz T. viride. Doświadczenie przeprowadzono na pożywce agarowej pszennej. Na podstawie oceny indywidualnego efektu biotycznego (IEB) stwierdzono zróżnicowane oddziaływanie pomiędzy badanymi izolatami grzybów rodzaju Trichoderma oraz odmianami pieczarki. Uzyskane wartości IEB wahały się od +2 do +8. Najwyższe wskaźniki IEB (+8) w stosunku do wszystkich porównywanych odmian pieczarki stwierdzono w przypadku izolatu T. aggressivum f. europaeum T. agg. 2/37. Wskaźnik IEB w przypadku izolatów T. harzianum T. har. 3/48 oraz T. viride. T. vir. 4/29 osiągnął wartość od +5 do +6. Dla izolatu T. hamatum T. ham. 1/22 wskaźnik IEB wahał się od +3 do +4, a dla T. inhamatum T. inh. 5/32 od +2 do +4.

 

 

 

Key words
button mushroom; mycelium; strain; individual biotic effect; pieczarka; grzybnia; odmiana; indywidualny efekt biotyczny
Progress in Plant Protection (2014) 54: 102-105
First published on-line: 2014-03-11 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-018
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list