Progress in Plant Protection

Effect of Trichoderma isolates on primordia formation of crossbred cultures of Agaricus bisporus 
(Lange) Imbach

Wpływ izolatów Trichoderma na tworzenie zawiązków owocników kultur krzyżówkowych
Agaricus bisporus (Lange) Imbach

Romuald Górski, e-mail: rgorski@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań , Polska

Krzysztof Sobieralski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Warzywnictwa , Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań , Polska

Marek Siwulski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Warzywnictwa , Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań , Polska

Iwona Sas-Golak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Warzywnictwa , Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań , Polska

Daniel Lewandowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Warzywnictwa , Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań , Polska
Abstract

The aim of the studies was determination of Trichoderma effect on primordia formation of crossbred cultures of Agaricus bisporus. Isolates of two Trichoderma species originated from domestic mushroom farms, i.eT. aggressivum f. europeaum and T. hamatum were used. The assessment of the primordia formation was carried out in glass cylinders of 600 cm3 volume and 10 cm diameter. It was found that both Trichoderma species influenced significantly the number of primordia formed by strains and crossbred cultures of A. bisporus. All the T. aggressivum f. europeaum isolates, i.e. T. 361, CBS115901 and T. agg. 29/15 drastically limited the primordia formation by Agaricus strains and crossbred cultures. It was demonstrated in the case of T. hamatum that isolate T. ham. 7/33 decreased the number of primordia to a much greater extent than the other two isolates T. ham.3/74 and T. ham. 9/11.

 

 

Celem badań było określenie wpływu różnych izolatów Trichoderma na wiązanie zawiązków owocników kilkunastu kultur krzyżówkowych Agaricus bisporus. Wykorzystano izolaty dwóch gatunków Trichoderma pochodzących z krajowych pieczarkarni: T. aggressivum f. europeaum oraz T. hamatum. Ocenę wiązania owocników przeprowadzono w cylindrach szklanych o pojemności 600 cm3 i średnicy 10 cm. Wykazano bardzo duży wpływ izolatów obu gatunków Trichoderma na ilość zawiązków owocników wytworzonych przez badane odmiany i kultury krzyżówkowe pieczarki. Izolaty T. aggressivum f. europeaum: T. 361, CBS115901 oraz T. agg. 29/15 powodowały drastyczne ograniczenie wiązania owocników przez odmiany i kultury krzyżówkowe pieczarki. W przypadku T. hamatum wykazano, że izolat T. ham. 7/33 w większym stopniu obniżał ilość wytworzonych zawiązków owocników niż dwa pozostałe izolaty T. ham. 3/74 oraz T. ham. 9/11.

 

Key words
button mushroom; primordial; crossbred cultures; green moulds; pieczarka dwuzarodnikowa; zawiązki owocników; kultury krzyżówkowe; zielone pleśnie
Progress in Plant Protection (2014) 54: 106-110
First published on-line: 2014-03-11 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-019
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list