Progress in Plant Protection

Organic and mineral fertilization of maize affecting prevalence of fusarium diseases (Fusarium spp.)
and European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.)

Nawożenie organiczne i mineralne kukurydzy kształtujące występowanie chorób fuzaryjnych (Fusarium spp.) oraz omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.)

Piotr Szulc, e-mail: pszulc@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii , Dojazd 11, 60-632 Poznań , Polska
Abstract

The aim of the study was to assess the consequent influence of one-time used full dose of manure after 10 years of maize cultivation in monoculture and diverse mineral fertilization NPK on health of maize plants. No significant influence of application of a full dose of manure on 10-year maize cultivation in monoculture on plant infestation with fungi of the genus Fusarium spp. and damages caused by Ostrinia nubilalis was found in subsequent years of the cultivation. Application of PK before sowing and N in the 5–6 leaf stage (BBCH 15–16) decreased plant health in comparison with objects where NPK was used before maize sowing. Plant infestation with fungi of the genus Fusarium spp. and damages caused by O. nubilalis increased in the subsequent years of maize cultivation in monoculture. A high positive coefficient of correlation between prevalence of European corn borer and maize plant infestation with fusarium diseases was demonstrated.

 

Celem badań było określenie następczego wpływu zastosowanej jednorazowo pełnej dawki obornika po 10 latach uprawy kukurydzy w monokulturze oraz zróżnicowanego nawożenia mineralnego NPK na zdrowotność roślin kukurydzy. Nie wykazano istotnego wpływu przerwania nawożenia pełną dawką obornika 10-letniej uprawy kukurydzy w monokulturze na wielkość porażenia roślin w kolejnych latach uprawy przez grzyby rodzaju Fusarium spp. oraz uszkodzenia powodowane przez Ostrinia nubilalis. Stosowanie PK przed siewem oraz N w fazie 5–6 liści (BBCH 15–16) zmniejszało zdrowotność roślin w porównaniu do obiektów, na których NPK stosowano przed siewem kukurydzy. Porażenie roślin przez grzyby rodzaju Fusarium spp. oraz uszkodzenia powodowane przez O. nubilalis zwiększały się w kolejnych latach uprawy kukurydzy w monokulturze. Wykazano wysoki, dodatni współczynnik korelacji pomiędzy występowaniem omacnicy prosowianki a porażeniem roślin kukurydzy przez choroby fuzaryjne.

 

 

Key words
maize; monoculture; manure; fertilization NPK; maize health; kukurydza; monokultura; obornik; nawożenie NPK; zdrowotność kukurydzy
Progress in Plant Protection (2013) 53: 498-502
First published on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-053
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list