Progress in Plant Protection

Fungistatic activity of lactic acid bacteria isolated from silage

Fungistatyczna aktywność bakterii fermentacji mlekowej wyizolowanych z kiszonek

Romuald Gwiazdowski, e-mail: r.gwiazdowski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Katarzyna Kluczyńska, e-mail: katarzyna.kluczynska@ue.poznan.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa , Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań , Polska

Daniela Gwiazdowska, e-mail: d.gwiazdowska@ue.poznan.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa , Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Polska
Abstract

The aim of this study was to isolate bacteria from silage based on corn or alfalfa and haylage, which are a rich source of lactic acid bacteria. During the experiments fungistatic properties against some pathogenic fungi belonging to Fusarium genus were evaluated. The present study examined 46 isolates from silage and haylage. Most of the lactic acid bacteria isolates reveal fungistatic activity against eight tested indicator strains. Results depended in a large extent on the species and strain of the fungus. 

 

Celem badań była izolacja bakterii z kiszonek na bazie lucerny i kukurydzy oraz sianokiszonki, które są bogatym źródłem bakterii fermentacji mlekowej. W doświadczeniach oceniono fungistatyczne właściwości bakterii mlekowych względem wybranych grzybów patogennych rodzaju Fusarium. W pracy przebadano łącznie 46 izolatów z badanych kiszonek i sianokiszonki. Większość izolatów bakterii fermentacji mlekowej wykazała aktywność fungistatyczną wobec ośmiu badanych szczepów wskaźnikowych. Wyniki zależały w dużym stopniu od gatunku i szczepu grzyba.

 

 

Key words
lactic acid bacteria; fungistatic properties; probiotics; silage; bakterie mlekowe; aktywność fungistatyczna; probiotyki; kiszonki
Progress in Plant Protection (2013) 53: 505-509
First published on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-054
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list