Progress in Plant Protection

Plant surface waxes and their interactions with the insects

Woski powierzchniowe roślin i ich interakcje z owadami

Agnieszka Wójcicka, e-mail: agnieszkawojcicka4@wp.pl

Uniwersytet Przyrodniczo‐Humanistyczny w Siedlcach Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej w Instytucie Biologii , Prusa 12, 08‐110 Siedlce , Polska
Abstract

Development of the ability to attach effectively to plant surfaces has been a crucial point in insect evolution and one of the evolutionary obstacles that has limited the number of insect orders that have colonized terrestrial plants. There is a strong tendency to increase cultivation plants that can reduce populations of pathogens and insect pests. However, the introduction of such plants to agriculture requires fairly detailed knowledge of plant structure and chemicals, including their effect on biology phytophagous insects and their natural enemies.

 

Rozwój zdolności efektywnego przymocowania się do powierzchni roślin to ważny punkt w ewolucji owadów i jedna z głównych ewolucyjnych przeszkód ograniczających kolonizację roślin lądowych. Obecnie wzrasta zainteresowanie uprawą roślin, które oferują redukcję patogenów i owadów. Jednakże wprowadzenie takich roślin wymaga szczegółowej wiedzy na temat wpływu powierzchni roślin na biologię roślinożernych owadów oraz ich naturalnych wrogów.

 

 

Key words
plant surface waxes; phytophagous insects; natural enemies; woski powierzchniowe roślin; roślinożerne owady; wrogowie naturalni
Progress in Plant Protection (2013) 53: 627-632
First published on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-073
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list