Progress in Plant Protection

Susceptibility of onion cultivars to infection by pathogenic bacteria

Podatność odmian cebuli na porażenie przez patogeny bakteryjne 

Beata Kowalska, e-mail: Beata.Kowalska@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Pracownia Mikrobiologii , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96‐100 Skierniewice , Polska

Urszula Smolińska

Instytut Ogrodnictwa Pracownia Mikrobiologii , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

There is limited information about the resistance of onion cultivars to bacterial diseases registered in Poland. Therefore, in the presented work 33 varieties of onion were examined for their susceptibility to infection by Burkholderia cepacia, B. gladioli pv. alliicola and Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum. It was found that most of the studied cultivars were sensitive to infection by B. cepacia. In the case of P. carotovorum subsp. carotovorum and B. gladioli pv. alliicola the susceptibility of studied cultivars varied. Alonso F1 cultivar showed the highest resistance to bacterial infection.

 

W wykazie zarejestrowanych w Polsce odmian cebuli brak jest informacji na temat ich odporności na choroby bakteryjne. W ramach pracy przebadano podatność 33 odmian na porażenie przez Burkholderia cepacia, B. gladioli pv. alliicola i Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum. Niemal wszystkie odmiany były wrażliwe na porażenie przez B. cepacia. Większe zróżnicowanie w podatności między odmianami obserwowano w przypadku porażenia przez P. carotovorum subsp. carotovorum i B. gladioli pv. alliicola. Odmiana Alonso F1 wykazała najmniejszą podatność na porażenie przez wszystkie badane bakterie. 

Słowa kluczowe
susceptibility; onion; pathogenic bacteria; podatność; cebula; bakterie patogeniczne  
Progress in Plant Protection (2014) 54: 185-190
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-030
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy