Progress in Plant Protection

Occurrence of phytophagous thrips (Thysanoptera) and harmfulness of Thrips tabaci Lind. in carrot (Daucus carota L. ssp. sativus) cultivation

Występowanie roślinożernych wciornastków (Thysanoptera) oraz szkodliwość Thrips tabaci Lind. w uprawie marchwi jadalnej (Daucus carota L. ssp. sativus

Irena Łuczak, e-mail: i.luczak@ogr.ur.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Małgorzata Gaborska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Maria Pobożniak, e-mail: m.pobozniak@ogr.ur.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Adam Świderski

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Zakład Biochemii, Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii , Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Michał Kruczek

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Zakład Biochemii, Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii , Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska
Streszczenie

The density of thrips (Thysanoptera) population on ten hybrid cultivars of carrot was estimated in the field experiment in 2011–2012. The influence of Thrips tabaci Lind. feeding on yielding of carrot was studied in the insulator experiments. Changes in the content of soluble sugars, sucrose and total carotenoids in roots of plants infested by thrips in relation to the control plants were also determined. In both seasons the most numerous species of thrips was T. tabaci (47.7% of all caught thrips). The cultivar most often inhabited by thrips was Deep Purple F1 – the carrot having a purple tinge of root and dark-green leaves. The feeding of thrips almost always causes a reduction in marketable yield of roots. However, the plants infested by T. tabaci were characterized by an increase of soluble sugars and sucrose content in roots. Decrease or increase in total carotenoids content in roots was depended on carrot cultivar.

 

W doświadczeniu polowym przeprowadzonym w latach 2011–2012 oceniano liczebność populacji wciornastków (Thysanoptera) na 10 mieszańcowych odmianach marchwi jadalnej. W doświadczeniu izolatorowym badano wpływ żerowania Thrips tabaci Lind. na plonowanie marchwi. Określano także zmiany w zawartości cukrów rozpuszczalnych, sacharozy i sumy karotenoidów w korzeniach roślin zasiedlanych przez wciornastki w stosunku do roślin kontrolnych. W obu sezonach najliczniej występującym gatunkiem był T. tabaci, który stanowił 47,7% wszystkich odłowionych okazów wciornastków. Odmianą najliczniej zasiedlaną przez wciornastki była Deep Purple F1 – o fioletowym zabarwieniu korzeni i ciemnozielonych liściach. Żerowanie wciornastków wpływało prawie zawsze na obniżenie plonu handlowego korzeni. Jednakże u roślin zasiedlonych przez T. tabaci obserwowano wzrost zawartości cukrów rozpuszczalnych i sacharozy w korzeniach. Zależnie od odmiany marchwi zawartość karotenoidów w korzeniach ulegała zmniejszeniu lub zwiększeniu. 

Słowa kluczowe
thrips; carrot; cultivars; Thrips tabaci; harmfulness; wciornastki; marchew; odmiany; szkodliwość
Progress in Plant Protection (2014) 54: 198-204
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-032
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy