Progress in Plant Protection

Pesticide residues in agricultural crops (2012)

Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (rok 2012) 

Anna Nowacka, e-mail: A.Nowacka@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Bogusław Gnusowski

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Stanisław Walorczyk

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Dariusz Drożdżyński

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Michał Raczkowski

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Agnieszka Hołodyńska-Kulas

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Dorota Frąckowiak

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Anna Wójcik

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Andrzej Ziółkowski

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Monika Przewoźniak

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Witold Swoboda

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Urszula Rzeszutko

Oddział IOR – PIB, Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice, Polska

Izabela Domańska

Oddział IOR – PIB, Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice, Polska

Klaudia Pszczolińska

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Białystok), Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Bożena Łozowicka

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Białystok), Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Piotr Kaczyński

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Białystok), Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Ewa Rutkowska

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Białystok), Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Magdalena Jankowska

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Białystok), Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Izabela Hrynko

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Białystok), Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Ewa Szpyrka

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Rzeszów), Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Polska

Julian Rupar

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Rzeszów), Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Polska

Krystyna Rogozińska

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Rzeszów), Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Polska

Anna Kurdziel

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Rzeszów), Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Polska

Magdalena Słowik-Borowiec

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Rzeszów), Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Polska

Joanna Szala

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Trzebnica), Milicka 21, 55-100 Trzebnica, Polska

Marta Szponik

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB (Trzebnica), Milicka 21, 55-100 Trzebnica, Polska
Streszczenie

In 2012, the Institute of Plant Protection – National Research Institute within the official control of pesticide residues tested samples of agricultural products originating from a primary production. The samples were taken randomly from domestic farms by inspectors of the Plant Health and Seed Inspection. The study comprised 236 compounds and 52 products. 1,302 samples were analysed, including 622 vegetable samples, 302 fruit samples, 356 cereal samples and 22 other product samples. Pesticide residues of 43 compounds were detected in 221 samples of 29 products. Residues of two or more pesticides were found in 4.6% of analysed samples. Pesticide residues were found in 30.1% of fruit samples, 17.5% of vegetable samples and 5.9% of cereal samples. Their presence was often observed in celeriac (57.1%), carrots (54.5%), gooseberries (50.0%), tomatoes (46.8%), sweet peppers (38.5%), apples (38.5%), strawberries (37.8%) and parsley roots (35.1%). Chlorpyrifos residues in carrots and Chinese cabbage, dithiocarbamates in pears, potatoes, currants, apples, strawberries, lettuce and tomatoes, chlorothalonil in tomatoes, captan in pears, boscalid in strawberries, linuron in parsley roots, azoxystrobin in tomatoes, cyprodinil and fludioxonil in strawberries were detected most frequently. The exceedances of the Maximum Residue Levels (MRLs) were found in 0.4% of the samples, while unauthorized substances in 2.2% of analysed samples.

 

W roku 2012, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w ramach urzędowej kontroli pozostałości środków ochrony roślin zbadał 1302 próbki płodów rolnych pochodzących z krajowej produkcji pierwotnej. Próbki zostały pobrane losowo z gospodarstw produkcyjnych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Badania obejmowały 236 związków i 52 produkty. Zbadano 1302 próbki, w tym 622 próbki warzyw, 302 próbki owoców, 356 próbek zbóż i 22 próbki produktów należących do innych grup. Pozostałości 43 związków zostały wykryte w 221 próbkach 29 produktów. W 4,6% próbek wykryto więcej niż jedną pozostałość, przy czym maksymalnie 6. Obecność pozostałości została stwierdzona w 30,1% próbek owoców, 17,5% próbek warzyw i 5,9% próbek zbóż. Najczęściej występowały one w selerze korzeniowym (57,1%), marchwi (54,5%), agreście (50,0%), pomidorach (46,8%), papryce (38,5%), jabłkach (38,5%), truskawkach (37,8%) i pietruszce (35,1%). Pozostałości chloropiryfosu w marchwi i kapuście pekińskiej, ditiokarbaminianów w gruszkach, ziemniakach, porzeczkach, jabłkach, truskawkach, sałacie i pomidorach, chlorotalonilu w pomidorach, kaptanu w gruszkach, boskalidu w truskawkach, linuronu w korzeniu pietruszki, azoksystrobiny w pomidorach, cyprodynilu i fludioksonilu w truskawkach były wykrywane najczęściej. Przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) stwierdzono w 0,4% próbek, natomiast pozostałości niedozwolonych substancji w 2,2% próbek. 

Słowa kluczowe
pesticide residue monitoring; fruits; vegetables; cereals; monitoring pozostałości pestycydów; owoce; warzywa; zboża  
Progress in Plant Protection (2014) 54: 219-230
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-035
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy