Progress in Plant Protection

Rhizoctonia solani a threat in carnation (Dianthus caryophyllus) production

Zagrożenie goździków (Dianthus caryophyllus) przez Rhizoctonia solani 

Leszek B. Orlikowski, e-mail: leszek.orlikowski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Magdalena Ptaszek

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Wojciech Warabieda

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

In five monitored farms, stem base rot symptoms and carnation wilting were observed on 10–35% of plants and Rhizoctonia solani was the most frequently isolated species from diseased tissues. Additionally Fusarium avenaceum and Botrytis cinerea were only rarely noticed in the diseased stem parts. Isolates from carnation and eustoma caused stem and leaf blade rot of carnation but tissues were colonized significantly faster by a culture from a host plant. Different reaction of three carnation cultivars was observed on R. solani inoculation. The optimal species growth was observed at 30°C and it was also the most favorable temperature for colonization of carnation stem parts. In the greenhouse trial isolate of R. solani obtained from carnation crops caused stem base rot already after 2-week-growth on 1 per 5 plant in each replication and within the next 2 weeks 4 per 5 of plants died.

 

W pięciu lustrowanych gospodarstwach stwierdzono występowanie zgnilizny podstawy pędów i więdnięcie goździków, a z porażonych tkanek izolowano głównie Rhizoctonia solani. Obok tego gatunku rzadko lub sporadycznie stwierdzono w tkankach Fusarium avenaceum i Botrytis cinerea. Izolaty R. solani z goździka i eustomy powodowały zgniliznę części łodyg i liści, przy czym tkanki kolonizowane były szybciej przez kulturę z rośliny żywicielskiej. Stwierdzono również istotne różnice w kolonizacji organów 3 odmian goździka. Wykazano, iż optymalną temperaturą dla rozwoju grzyba było 30°C i również w tej temperaturze najszybciej przebiegała kolonizacja części łodyg goździka. W doświadczeniu szklarniowym, uprawa goździków w podłożu zakażonym przez izolat R. solani z tej rośliny powodowała wystąpienie zgnilizny postawy pędu po 2-tygodniowej uprawie na co najmniej 1 z 5 roślin w powtórzeniu i 4/5 roślin w ciągu następnych 2 tygodni. 

Słowa kluczowe
carnation; Rhizoctonia solani; isolates; colonization; temperature; goździk; izolaty; kolonizacja; temperatura
Progress in Plant Protection (2014) 54: 235-239
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-037
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy