Progress in Plant Protection

The healthiness of Cirsium arvense (L.) Scop. at selected meadow agrocenoses

Zdrowotność Cirsium arvense (L.) Scop. w wybranych agrocenozach łąkowych 

Henryk Ratajkiewicz, e-mail: ratajh@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska , Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań , Polska

Maria Werner

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa, Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Polska

Zbigniew Karolewski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa, Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Polska

Roman Kierzek

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

The investigations were carried within the meadow agrocenoses, located in the valley of the Warta Landscape Park, between Dolany and Ląd. Different disease symptoms occurring on plant organs of Cirsium arvense such as leaves, shoots and roots were recorded. Dying of inflorescences and infructescences and sometimes dying of the whole plant, as well as damages caused by pests were also observed. Alternaria spp., Epicoccum spp. and Fusarium spp. were the most isolated species from spots, shoots and infructesences. Coniothyrium and Epicoccum were also often isolated from leaves while Acremonium, Phomopsis, Phoma and Sclerotinia sclerotiorum were cultured from the basis of shoots and roots. It was determined that plants of C. arvense were sick on all observed sites, however disease severity depended on location and age of the plants. Lower pathogen infections of C. arvense were detected within populations with majority of young plants. In July and August powdery mildew (Oidium spp.) and rust (Puccinia punctiformis) were dominating on them, while in the older populations leaf spot diseases and dying of inflorescences and infructescences were observed. Pathogens of C. arvense were considered as potential active substances of bioherbicides.

 

Badania wykonano w latach 2011 i 2012 na obszarze agrocenoz łąkowych położonych w dolinie Warty, na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego pomiędzy Dolanami i Lądem. Zaobserwowano, że na ostrożeniu polnym (Cirsium arvense) występują objawy chorobowe o różnym charakterze na wszystkich organach roślin: liściach, pędach i korzeniach, jak również zamieranie kwiatostanów i owocostanów, czasem całych roślin, a także uszkodzenia spowodowane przez szkodniki. Z plam na liściach, pędach i owocostanach badanych roślin izolowano najczęściej grzyby rodzajów: Alternaria, Epicoccum i Fusarium. Z liści izolowano też często grzyby rodzaju Coniothyrium, a z podstawy pędu i korzeni: Acremonium, Phomopsis, Phoma oraz Sclerotinia sclerotiorum. Stwierdzono, że rośliny C. arvense chorowały na wszystkich obserwowanych stanowiskach, nasilenie porażenia zależało jednak od ich lokalizacji i wieku roślin. W populacjach, w których więcej było roślin młodych, zanotowano niższe porażenie C. arvense przez patogeny. W lipcu i sierpniu dominował na nich mączniak prawdziwy (Oidium spp.) i rdza ostrożenia (Puccinia punctiformis), natomiast na starszych roślinach plamistość liści oraz zamieranie kwiatostanów i owocostanów. Oceniono znaczenie patogenów ostrożenia polnego jako substancji czynnych potencjalnych bioherbicydów.

Słowa kluczowe
Cirsium arvense; pathogenic fungi; bioherbicide; meadow agrocenosis; grzyby patogeniczne; bioherbicyd; agrocenoza łąkowa  
Progress in Plant Protection (2014) 54: 240-245
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-038
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy