Progress in Plant Protection

Winter wheat health in different tillage methods

Zdrowotność pszenicy ozimej w różnych wariantach uprawy roli 

Irena Małecka, e-mail: malecka@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Zuzanna Sawinska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Andrzej Blecharczyk

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Marzena Dytman-Hagedorn

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska
Streszczenie

Fields experiments were conducted at the Brody Experimental Station in 2011–2012. The aim of studies was to determine the affect of tillage systems (conventional, reduced and direct drilling) on stem base, root, foliar and ears diseases severity on winter wheat. The incidence of stem base and root has been shown to increase under reduced tillage and direct drilling to compare with ploughing system. The conventional tillage increased the incidence of leaf and ear diseases of winter wheat in relation to the ploughingless tillage systems. Only the incidence of Drechslera tritici-repentis was significantly higher under reduced tillage and direct drilling than under conventional tillage in the first year of experiment.

 

Doświadczenia przeprowadzono w latach 2011–2012 w Stacji Badawczej w Brodach. Celem badań była ocena wpływu systemów uprawy roli (tradycyjny, uproszczony, siew bezpośredni) na porażenie pszenicy ozimej przez choroby grzybowe podstawy źdźbła i korzeni oraz liści i kłosów. Większe nasilenie występowania chorób podstawy źdźbła i korzeni odnotowano w uproszczonej uprawie roli i siewie bezpośrednim w porównaniu do tradycyjnej uprawy roli. Uprawa płużna miała wpływ na wzrost liczby roślin z objawami chorób grzybowych na liściach i kłosach pszenicy ozimej w odniesieniu do systemów bezorkowych. Jedynie objawy brunatnej plamistości liści były istotnie większe w uproszczonej uprawie roli i siewie bezpośrednim niż w tradycyjnej uprawie roli w pierwszym roku badań. 

Słowa kluczowe
winter wheat; stem base; root; leaf and ear diseases; tillage systems; pszenica ozima; choroby podstawy źdźbła i korzeni oraz liści i kłosa; systemy uprawy roli  
Progress in Plant Protection (2014) 54: 246-250
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-039
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy