Progress in Plant Protection

The occurence of brown spot needle blight (Mycosphaerella dearnessii) on mountain pine (Pinus mugo) in Karkonosze Mountains

Występowanie brązowej plamistości igieł (Mycosphaerella dearnessii) na kosodrzewinie (Pinus mugo) w Karkonoszach 

Wojciech Pusz, e-mail: wojciech.pusz@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Ochrony Roślin, Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-636 Wrocław , Polska

Włodzimierz Kita

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Ochrony Roślin, Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-636 Wrocław , Polska
Streszczenie

The evaluation of healthiness of infected mountain pine’s needles was conducted for three years (2011–2013) at few experimental places: Równia pod Śnieżką, Spalona Strażnica, Kocioł Małego Stawu, Kocioł Wielkiego Stawu, Łabski Szczyt and Szrenica. Needles with symptoms of brown spot needle blight were found in subalpine zone of Karkonosze Mts. The field research observations revealed that the greatest severity of symptoms of brown spot needle blight on needles occurred in July. In the first year of the study (2011) disease symptoms were recorded at a level of 5–10% of infected needles at each studied site. In the second year of the study the least number of plants with spotted brown needles (5% of infected needles) was recorded at Równia pod Śnieżką, Kocioł Małego Stawu, Łabski Szczyt and Szrenica while the plants in the region Kocioł Wielkiego Stawu were the most infected, up to 15%. In 2013 situation changed and the highest number of infected plants was at Równia pod Śnieżką (15%).

 

W latach 2011–2013 przeprowadzono badania zdrowotności igieł kosodrzewiny w kilku lokalizacjach na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego: Równia pod Śnieżką, Spalona Strażnica, Kocioł Małego Stawu, Kocioł Wielkiego Stawu, Łabski Szczyt i Szrenica. Stwierdzono występowanie brązowej plamistości igieł, a największe nasilenie choroby przypadało na lipiec. W pierwszym roku badań (2011 r.) objawy stwierdzano na 5–10% roślin na każdym stanowisku. W drugim roku badań najmniej porażonych roślin z objawami porażenia (do 5% powierzchni igieł) zanotowano na Równi pod Śnieżką, w Kotle Małego Stawu, w rejonie Łabskiego Szczytu oraz na Szrenicy, natomiast największym porażeniem (do 15% zakażonych igieł) charakteryzowały się rośliny w rejonie Kotła Wielkiego Stawu. W 2013 r. sytuacja uległa zmianie i najwyższa liczba porażonych roślin była na Równi pod Śnieżką (15%). 

Słowa kluczowe
brown spot needle blight; diseases of mountain pine; Karkonosze Mts.; brązowa plamistość igieł; choroby kosodrzewiny; Karkonosze 
Progress in Plant Protection (2014) 54: 251-254
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-040
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy