Progress in Plant Protection

Genetic diversity of Rhizoctonia cerealis isolates from western Poland

Zróżnicowanie genetyczne izolatów Rhizoctonia cerealis pochodzących z zachodniej Polski 

Ilona Świerczyńska, e-mail: i.swierczynska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Katarzyna Pieczul

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Rhizoctonia cerealis cause sharp eyespot, a common disease of cereals in Poland. The study was aimed at assessing the level of genetic diversity of R. cerealis isolates from the Wielkopolska region using RAPD (random amplification of polymorphic DNA) method. All isolates were identified by staining of nucleus in hyphal cells with a safranin solution. Genomic DNA (deoxyribonucleic acid) was extracted from fresh mycelium growing on NB (nutrient broth) liquid medium. The PCR (polymerase chain reaction) reaction was carried out using a series of RAPD primers. The isolates showed high level of genetic diversity. There was no correlation between the host plant, a place of origin of the isolates studied, and their RAPD profiles. 

 

Rhizoctonia cerealis powoduje ostrą plamistość oczkową, powszechną w Polsce chorobę podstawy źdźbła zbóż. Przeprowadzone badania miały na celu poznanie zróżnicowania genetycznego izolatów R. cerealis pochodzących z terenu Wielkopolski za pomocą metody RAPD (random amplification of polymorphic DNA). Izolaty zostały zidentyfikowane na podstawie wybarwiania jąder komórkowych safraniną. Izolację DNA (deoxyribonucleic acid) przeprowadzono z grzybni rosnącej na pożywce NB (nutrient broth). Reakcję PCR (polymerase chain reaction) przeprowadzono z wykorzystaniem szeregu starterów RAPD. Badane izolaty wykazały wysoki poziom zróżnicowania genetycznego badanych izolatów. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy rośliną żywicielską i miejscem pochodzenia izolatów a i ich profilami RAPD.

Słowa kluczowe

sharp eyespot; Rhizoctonia cerealis; genetic diversity; RAPD; ostra plamistość oczkowa; zróżnicowanie genetyczne

Progress in Plant Protection (2012) 52: 784-787
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-135
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy