Progress in Plant Protection

Occurrence of beetles (Coleoptera) species on broad leaf willows

Występowanie chrząszczy (Coleoptera) na wierzbach szerokolistnych 

Zbigniew W. Czerniakowski, e-mail: willow@univ.rzeszow.pl

Uniwersytet Rzeszowski Katedra Agroekologii i Architektury Krajobrazu , Ćwiklińskiej 2, 35-959 Rzeszów , Polska

Łukasz Zadorożny

Uniwersytet Rzeszowski Katedra Agroekologii i Architektury Krajobrazu , Ćwiklińskiej 2, 35-959 Rzeszów , Polska
Streszczenie

Observations on the occurrence of Coleoptera species were made on broad leaf willows (Salix cinerea L. and S. caprea L.) plantation in 2009–2011. The results showed that the species Crepidodera aurata L. (Alticidae), Trachys minuta L. (Buprescidae) and Dalopius marginatus L. (Elateridae) were the most numerous. Apart from C. aurata the other dangerous beetle species to energy willow (S. viminalis) occurred with a very low intensity. 

 

Obserwacje chrząszczy prowadzone w latach 2009–2011 na plantacji wierzb szerokolistnych Salix cinerea L. oraz S. caprea L. wykazały, że najliczniejszymi na nich gatunkami były: Crepidodera aurata L. (Alticidae), Trachys minuta L. (Buprescidae) oraz Dalopius marginatus L. (Elateridae). Za wyjątkiem C. aurata inne, charakterystyczne dla wierzby energetycznej chrząszcze, reprezentowane były w bardzo małym nasileniu. 

Słowa kluczowe
broad leaf willows; beetles; Salix cinerea; Salix caprea; wierzby szerokolistne; chrząszcze 
Progress in Plant Protection (2012) 52: 817-819
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-140
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy