Progress in Plant Protection

New pests threat to agricultural plants

Nowe szkodniki zagrażające uprawom rolniczym 

Michał Hurej, e-mail: michal.hurej@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Ochrony Roślin, Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-636 Wrocław , Polska

Jan Nawrot, e-mail: j.nawrot@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Marek Mrówczyński, e-mail: m.mrowczynski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Róża Paradowska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Streszczenie

Changes in cultivation technologies such as growing plants in monoculture, reduced tillage system, no-tillage system and climate changes, caused an increase of importance of some pests of agricultural crops. The following insect species: the bird cherry-oat aphid, the chloropid gout fly, the wheat ground beetle and the European corn borer, occurring previously in a small number and on limited areas, recently have became the major pests of agricultural plants. Cultivation of maize in monoculture is the main factor influencing the expansion of the western corn rootworm (an invasive pest) in Poland. 

 

Zmiany w technologiach uprawy takie, jak: uprawa w monokulturze, uproszczenia w uprawie roli, w skrajnym przypadku przybierające postać uprawy bezorkowej oraz zmiany klimatyczne spowodowały wzrost znaczenia niektórych szkodników w uprawach rolniczych. W ostatnich latach następujące gatunki owadów: mszyca czeremchowo-zbożowa, niezmiarka paskowana, łokaś garbatek, ploniarka zbożówka oraz omacnica prosowianka, które wcześniej występowały nielicznie lub na niewielkiej powierzchni, stały się szkodnikami roślin rolniczych. W przypadku stonki kukurydzianej, szkodnika inwazyjnego, uprawa kukurydzy w monokulturze jest głównym czynnikiem powodującym rozprzestrzenianie się tego gatunku w Polsce. 

Słowa kluczowe

monoculture; reduced tillage; climate changes; new insect pests; western corn rootworm; increase of importance; monokultura; uprawa bezorkowa; zmiany klimatu; nowe szkodniki; stonka kukurydziana; wzrost znaczenia

Progress in Plant Protection (2012) 52: 826-830
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-142
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy