Progress in Plant Protection

Entomofauna of hazelnut plantation in the north‐eastern regions of Poland

Entomofauna leszczyny uprawianej w północno‐wschodniej Polsce 

Wojciech Sądej, e-mail: wojciech.sadej@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski w Olsztynie Katedra Fitopatologii i Entomologii , Prawocheńskiego 17, 10‐722 Olsztyn , Polska

Mariusz Nietupski

Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski w Olsztynie Katedra Fitopatologii i Entomologii , Prawocheńskiego 17, 10-722 Olsztyn, Polska

Bogumił Markuszewski

Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski w Olsztynie Katedra Ogrodnictwa , Prawocheńskiego 21, 10‐722 Olsztyn , Polska
Streszczenie

The results of the studies on entomofauna, carried out near Lubawa on a hazelnut plantation in the fourth and fifth year of its growth, revealed that the most numerous community of phytophages was represented by aphids with the dominant species Myzocallis coryli Goeze. Other identified insects species regarded as potential threat to hazelnut belonged to the families: Agromyzidae and Cecidomyiidae with the most frequent species Contarinia coryli. Due to a lack of the presence of such economically important pest species as Curculio nucum L. or Phytoptus avellanae Nal. in the collected material, the insect population can be regarded as non‐stabilized. The assemblages of zoophagous insects were most numerously represented by the families: Chrysopidae with the species Chrysoperla perla and Chalcidoidea with Cyrtogaster vulgaris

 

Badania przeprowadzone w okolicy Lubawy, w czwartym i piątym roku wegetacji leszczyny wykazały, że zespół fitofagów najliczniej był reprezentowany przez mszyce z gatunkiem dominującym Myzocallis coryli Goeze. Oprócz wymienionego taksonu zagrożenie mogą stanowić Agromyzidae i Cecidomyiidae, zwłaszcza paciornica leszczynowa. Ze względu na brak w zebranym materiale ważnych gospodarczo szkodników tego gatunku, takich jak: Curculio nucum L. i Phytoptus avellanae Nal., można go określić jako nieustabilizowany. Zespół zoofagów najliczniej reprezentowały Chrysopidae z gatunkiem Chrysoperla perla oraz Chalcidoidea z Cyrtogaster vulgaris. Stanowił on ponad 37% ogółu pozyskanej entomofauny. Jego liczebność jest pozytywną przesłanką do uprawy integrowanej tego cennego gatunku. 

Słowa kluczowe
hazel; phytophages; fitophages; natural resistance; leszczyna; fitofagi; zoofagi; opór naturalny  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 854-858
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-147
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy