Progress in Plant Protection

Future for weed sciences in changing agriculture

Przyszłość herbologii w zmieniającym się rolnictwie 

Kazimierz Adamczewski, e-mail: K.Adamczewski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Adam Dobrzański

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna , Mazowiecka 1b, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

As a consequence of considerable progress in the development of agriculture worldwide, new challenges to modern cultivation and protection of plants must be taken into consideration. The aim of this paper was to present a review of the development and progress in weed sciences in recent years, with special reference focusing on some aspects of plant cultivation. More important issues regarding plan protection and the need of further investigations were also emphasized. Mainly, chemical control of weeds as well as the development of accurate mechanical weeding in recent years were discussed. The progress in weed sciences (herbology) reflects historical changes in a agriculture, and on the other hand may be considered as a solution of specific plant protection issues. 

 

Zmiany w świecie przebiegają w bardzo szybkim tempie, a wraz z nim zmienia się pozycja rolnictwa, a tym samym zmieniają się wyzwania dla nowoczesnej uprawy i ochrony roślin. Przedstawiono przegląd tematyki badawczej ostatnich lat i postęp, jaki nastąpił w herbologii, z podkreśleniem niektórych aspektów uprawy roślin. Zwrócono uwagę na niektóre ważniejsze zagadnienia wymagające dalszych badań. Omówiono głównie problem chemicznej ochrony przed chwastami, a także rozwój precyzyjnego mechanicznego zwalczania chwastów, jaki ma miejsce w ostatnim okresie, będący wynikiem historycznych zmian w rolnictwie, a zarazem odpowiedzią na specyficzne rozwiązania w ochronie roślin. 

Słowa kluczowe
future research for weed sciences; precision mechanical weed control; chemical weed control; przyszłe badania w herbologii; precyzyjne mechaniczne metody zwalczania chwastów; chemiczne zwalczania chwastów  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 867-878
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-149
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy