Progress in Plant Protection

The efficacy of tank mixture herbicides Sencor 600 SC + Titus 25 WG in potatoes

Skuteczność chwastobójcza mieszaniny herbicydów Sencor 600 SC + Titus 25 WG w ziemniakach 

Agnieszka Ciesielska, e-mail: agnieszka_ciesielska@sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Agronomii , Nowoursynowska 159, 02-767 Warszawa , Polska

Anna Wysmułek

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Agronomii , Nowoursynowska 159, 02-767 Warszawa , Polska
Streszczenie

Field experiments were carried out in 2007–2008 at the Research Station in Chylice in potatoes cultivar Ditta and Irga. The aim of the study was to assess the effectiveness of herbicide Sencor 600 SC mixed with herbicide Titus 25 WG. Weed infestation in potatoes was varied depending on the course of vegetation. The number of recorded weed species ranged from 10 to 13. The dominant weed species were: Echinochloa crus-galli, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus, Viola arvensis, Matricaria inodora and Solanum nigrum. The mixture of herbicide Sencor 600 SC + Titus 25 WG + Trend 90 EC irrespective of the application date was showed good results in controlling a wide range of weed species as well as full selectivity to potato plants. The efficacy of the applied herbicide mixture ranged in 87–100%. A lower effectiveness was observed for Fallopia convolvulus and Solanum nigrum

 

W latach 2007–2008, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Chylicach przeprowadzono badania w ziemniakach odmiany Ditta i Irga. Celem badań była ocena skuteczności chwastobójczej nowego herbicydu Sencor 600 SC stosowanego w uprawie ziemniaków, w mieszaninie z herbicydem Titus 25 WG. Zachwaszczenie plantacji ziemniaków było zróżnicowane w zależności od przebiegu wegetacji. W latach badań obserwowano występowanie od 10 do 13 gatunków. Na polu dominowały takie gatunki chwastów, jak: Echinochloa crus-galli, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus, Viola arvensis, Matricaria inodora, Polygonum convolvulus oraz Solanum nigrum. Badana mieszanina Sencor 600 SC + Titus 25 WG + Trend 90 EC, niezależnie od terminu zastosowania, charakteryzowała się szerokim spektrum zwalczanych gatunków chwastów oraz pełną selektywnością dla roślin ziemniaka. Większość obecnych w łanie gatunków chwastów była niszczona w 87–100%. Niższą skuteczność zwalczania obserwowano wobec rdestu powojowego i psianki czarnej. 

Słowa kluczowe
potatoes; weeds; herbicides; weed control; ziemniaki; chwasty; herbicydy; zwalczanie chwastów  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 885-888
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-151
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy